Kuva: Unsplash

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina 3.4.2020 alkaen.

Opintojakso on siirretty etäopinnoiksi 3.4.2020 alkaen. Tarkemmat ohjeet opintojaksoon liittyen löydät Moodlesta opintojakson alkaessa.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Pe 3.4.2020
09:00 - 16:00
Pe 24.4.2020
09:00 - 16:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja
Opintojakso on maksuton HY:n läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (30 opiskelijapaikkaa).

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

PVK-V130 Viestinnän tutkimuksen perusteet 5 op tai vastaavat tiedot

Jakson suoritettuasi tunnet julkisuuden ja promootiokulttuurin tutkimukseen liittyviä ajankohtaisia teemoja, teoreettisia perspektiivejä sekä empiirisiä tutkimuksia. Harjaannut arvioimaan kriittisesti muun muassa yritysten, julkisyhteisöiden, kansalaisliikkeiden ja yksityisten ihmisten toimintaa julkisuudessa sekä julkisuuden muotoutumiseen vaikuttavia rakenteita ja käytäntöjä.

Jaksolla perehdytään julkisuuden eri käytäntöihin, instituutioihin ja toimijoihin, sekä niihin eri tekijöihin, jotka muovaavat julkisuutta rakenteellisesti. Painopiste on brändäyksen, lobbauksen ja strategisen viestinnän kriittisessä tarkastelussa sekä uusissa poikkitieteellisissä näkökulmissa organisaatioiden ja julkisuuden tutkimukseen.

Pakollinen
Davis, A. (2013) Promotional Cultures. The Rise and Spread of Advertising, Public Relations, Marketing and Branding. Polity Press.

Valinnaiset:
Sussman, G. (toim.) (2011) The Propaganda Society: Promotional Culture and Politics in Global Context (Frontiers in Political Communication). Peter Lang.
L'Etang, J., McKie, D., Snow, N. & Xifra, J. (toim. 2015) The Routledge Handbook of Critical Public Relations. Routledge
Valaskivi, K. (2016) Cool Nations: Media and the Social Imaginary of the Branded Country. Routledge
Opetuksen yhteydessä määriteltävä kirjallisuus.

Asteikolla 0-5

Verkkoluennot ja luentotallenteet 16 t + tehtävät + essee. Kurssiohjelma tarkemmin Moodlessa. Esseen palautuspäivämäärä 28.4.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 2.4.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.