Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.
Opintojakso on maksuton HY:n läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille.
Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoiden maksuton kiintiö on täynnä!

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.
Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Suositeltava: Viestinnän tutkimuksen perusteet (5 op) tai Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet (5 op) riippuen tieteenalasta.

Jakson suoritettuasi olet perehtynyt julkisuutta ja demokratiaa käsitteleviin teorioihin ja käsitteisiin. Ymmärrät julkisuuden ja demokratian toimintaa, niiden historiallista yhteen kietoutumista ja dynamiikkaa. Kykenet myös lukemaan kriittisesti teorioita ja käsitteitä käsitteleviä tieteellisiä tekstejä, sijoitat ne kontekstiinsa ja hahmotat niitä julkisuuden ja demokratian ajankohtaisten ilmiöiden ymmärtämisessä.

Opintojakson sisältönä ovat julkisuutta ja demokratiaa käsittelevät keskeiset teoreetikot ja heidän käsitteensä. Jakso käsittelee julkisuuden ja demokratian toimintaa, niiden historiallista yhteen kietoutumista ja dynamiikkaa. Jakson teemoja ovat julkisuuden modernisoituminen ja sen vaikutus demokraattisen politiikan muutoksiin, kuvitteellinen yhteisöllisyys ja nationalistinen demokratia, sukupuoli ja julkisuus, kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisliikkeiden julkisuus sekä vastajulkisuudet.

- Anderson, B. (2007) Kuvitellut yhteisöt: nationalismin alkuperän ja leviämisen tarkastelua. Tampere: Vastapaino (valikoiden).

- Calhoun, C. J. (2002) Imagining Solidarity: Cosmopolitanism, Constitutional Patriotism, and the Public Sphere. Public Culture 14:1, 147-171

- Held, D. (2006) Models of Democracy. Stanford: Stanford University Press (valikoiden).

- Habermas, J., Lennox, S., & Lennox, F. (1974) The Public Sphere: An Encyclopedia Article (1964). New German Critique 3, 49-55. Tai suomennos: Habermas, Jürgen: Julkisuus. Tiedotustutkimus 3/1985.

- Habermas, J. (2009) Poliittinen viestintä mediayhteiskunnassa: Voiko demokratia yhä iloita episteemisestä ulottuvuudesta? Media & Viestintä 32:3, 31-44

- Frazer, N. (1990/2009) Uusi katse julkisuuteen: vallitsevan demokratian arvostelua. Media & Viestintä 32:3:

- Gardiner, M. E. (2004). Wild Publics and Grotesque Symposiums: Habermas and Bakhtin on Dialogue, Everyday Life and the Public Sphere. The Sociological Review 52:1, 28-48

- Mouffe, C. (2009) Keskusteleva demokratia vai kiisteleva moniarvoisuus? Media & Viestintä 32:3, 45-53

- Rosanvallon, P. (2008) Vastademokratia: politiikka epäluulon aikakaudella. Vastapaino, s. 7-39, 199-250

- Taylor, C. (2002) Modern Social Imaginaries. Public Culture 14:1, 91-124

Asteikolla 0-5.

Jos olet suorittanut Julkisuus ja demokratia -opintojakson osana Politiikka ja organisaatiot -kokonaisuutta, niin korvaat jakson seuraavasti:
Viestintä 15 op: suorita yksi opintojakson seuraavista Poliittinen viestintä, Media, yhteiskunta ja kulttuuri tai Organisaatioiden viestintä.
Viestintä 25 op: suorita seuraavat opintojaksot: Poliittinen viestintä, Media, yhteiskunta ja kulttuuri, Organisaatioiden viestintä.
Viestintä 35 op: suorita kaksi opintojaksoa seuraavista Promootiokulttuuri ja julkisuuden tutkimus, Digitaalinen media ja yhteiskunta, Kriisiviestintä ja johtaminen tai Poliittiset ja uskonnolliset ääri-ilmiöt mediayhteiskunnassa.

Luentotallenteet + yksilötehtävä + ryhmätehtävä + kotitentti

Opintontojakson verkko-oppimisympäristö avautuu ti 3.10.17. Ilmoittautua voit jaksolle 19.2.18 asti.
Moodle-linkki ja kurssiavain näkyvät jaksolle ilmoittautuneille opiskelijoille opinto-ohjelmassa.

Ryhmätehtävä ajankohta joko marraskuu 2017 tai maaliskuu 2018.
Ryhmätehtävän palautus 19.11.17 ja siihen sisältyvä verkkokeskustelu 20.11.-30.11.17
Ryhmätehtävän palautus 25.3.18 ja siihen liittyvä verkkokeskustelu 26.3.-4.4.18
Yksilötehtävän täytyy palauttaa ennen tenttiin osallistumista.

Kotitentti:
alkaa to 30.11. klo 12:00 ja päättyy su 3.12.17 klo 25:55
alkaa to 5.4. klo 12:00 ja päättyy su 8.4.18 klo 23:55
alkaa to 24.5. klo 12:00 ja päättyy su 27.5.18 klo 23:55