Pixabay (CC0 Creative Commons)

Demokratian ja julkisuuden kysymykset ovat yhä ajankohtaisempia. Verkkokurssilta saat työkaluja niiden jäsentämiseen.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja
Opintojakso on maksuton HY:n läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (50 opiskelijapaikkaa).

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Jakson suoritettuasi olet perehtynyt julkisuutta ja demokratiaa käsitteleviin teorioihin ja käsitteisiin. Ymmärrät julkisuuden ja demokratian toimintaa, niiden historiallista yhteen kietoutumista ja dynamiikkaa. Kykenet myös lukemaan kriittisesti teorioita ja käsitteitä käsitteleviä tieteellisiä tekstejä, sijoitat ne kontekstiinsa ja hahmotat niitä julkisuuden ja demokratian ajankohtaisten ilmiöiden ymmärtämisessä.

Opintojakson sisältönä ovat julkisuutta ja demokratiaa käsittelevät keskeiset teoreetikot ja heidän käsitteensä. Jakso käsittelee julkisuuden ja demokratian toimintaa, niiden historiallista yhteen kietoutumista ja dynamiikkaa. Jakson teemoja ovat julkisuuden modernisoituminen ja sen vaikutus demokraattisen politiikan muutoksiin, kuvitteellinen yhteisöllisyys ja nationalistinen demokratia, sukupuoli ja julkisuus, kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisliikkeiden julkisuus sekä vastajulkisuudet.

- Anderson, B. (2007) Kuvitellut yhteisöt: nationalismin alkuperän ja leviämisen tarkastelua. Tampere: Vastapaino (valikoiden).

- Calhoun, C. J. (2002) Imagining Solidarity: Cosmopolitanism, Constitutional Patriotism, and the Public Sphere. Public Culture 14:1, 147-171

- Held, D. (2006) Models of Democracy. Stanford: Stanford University Press (valikoiden).

- Habermas, J., Lennox, S., & Lennox, F. (1974) The Public Sphere: An Encyclopedia Article (1964). New German Critique 3, 49-55. Tai suomennos: Habermas, Jürgen: Julkisuus. Tiedotustutkimus 3/1985.

- Habermas, J. (2009) Poliittinen viestintä mediayhteiskunnassa: Voiko demokratia yhä iloita episteemisestä ulottuvuudesta? Media & Viestintä 32:3, 31-44

- Frazer, N. (1990/2009) Uusi katse julkisuuteen: vallitsevan demokratian arvostelua. Media & Viestintä 32:3:

- Gardiner, M. E. (2004). Wild Publics and Grotesque Symposiums: Habermas and Bakhtin on Dialogue, Everyday Life and the Public Sphere. The Sociological Review 52:1, 28-48

- Mouffe, C. (2009) Keskusteleva demokratia vai kiisteleva moniarvoisuus? Media & Viestintä 32:3, 45-53

- Rosanvallon, P. (2008) Vastademokratia: politiikka epäluulon aikakaudella. Vastapaino, s. 7-39, 199-250

- Taylor, C. (2002) Modern Social Imaginaries. Public Culture 14:1, 91-124

Asteikolla 0-5.

Luentotallenteet + referaatit + essee

Voit palauttaa esseen su 15.12.19 tai pe 31.1.2020.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 24.10.2019. Alkutehtävän palautus 31.10.2019 mennessä.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.