Kuva: Pixabay

Millainen on julkisuuden ja median rooli demokratiassa?

Opi arvioimaan erilaisia käsityksiä julkisuuden ja median roolista demokratiassa, ymmärtämään niiden historiallista taustaa ja soveltamaan niitä julkisuuden ja demokratian ajankohtaisten ilmiöiden tarkasteluun.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja
Opintojakso on maksuton HY:n läsnä oleville perustutkinto-opiskelijoille (50 opiskelijapaikkaa).

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Suositus: Viestinnän tutkimuksen perusteet (5 op) tai Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet (5 op) riippuen tieteenalasta.

Jakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt julkisuutta ja demokratiaa käsitteleviin teorioihin ja käsitteisiin. Opiskelija osaa arvioida erilaisia käsityksiä julkisuuden ja median roolista demokratiassa, ymmärtää niiden historiallista taustaa ja kykenee soveltamaan niitä julkisuuden ja demokratian ajankohtaisten ilmiöiden tarkasteluun. Opiskelija kykenee myös lukemaan kriittisesti teorioita ja käsitteitä käsitteleviä tieteellisiä tekstejä.

Opintojakson sisältönä ovat julkisuutta ja demokratiaa käsittelevät keskeiset teoreetikot ja heidän käsitteensä. Jakso käsittelee julkisuuden ja demokratian toimintaa, niiden historiallista yhteen kietoutumista ja dynamiikkaa. Jakson teemoja ovat modernin julkisuuden ja demokratian kehitys, median ja demokratian suhde, julkinen keskustelu, kansalaisliikkeet ja vastajulkisuudet, tasa-arvo sekä nykydemokratian kritiikki.

 • Calhoun, C. J. (2002) Imagining Solidarity: Cosmopolitanism, Constitutional Patriotism, and the Public Sphere. Public Culture 14:1, 147-171
 • Held, D. (2006) Models of Democracy. Stanford: Stanford University Press (valikoiden).
 • Habermas, J., Lennox, S., & Lennox, F. (1974) The Public Sphere: An Encyclopedia Article (1964). New German Critique 3, 49-55. Tai suomennos: Habermas, Jürgen: Julkisuus. Tiedotustutkimus 3/1985.
 • Habermas, J. (2009) Poliittinen viestintä mediayhteiskunnassa: Voiko demokratia yhä iloita episteemisestä ulottuvuudesta? Media & Viestintä 32:3, 31-44
 • Frazer, N. (1990/2009) Uusi katse julkisuuteen: vallitsevan demokratian arvostelua. Media & Viestintä 32:3:
 • Gardiner, M. E. (2004). Wild Publics and Grotesque Symposiums: Habermas and Bakhtin on Dialogue, Everyday Life and the Public Sphere. The Sociological Review 52:1, 28-48
 • Mouffe, C. (2009) Keskusteleva demokratia vai kiisteleva moniarvoisuus? Media & Viestintä 32:3, 45-53
 • Rosanvallon, P. (2008) Vastademokratia: politiikka epäluulon aikakaudella. Vastapaino, s. 7-39, 199-250
 • Taylor, C. (2002) Modern Social Imaginaries. Public Culture 14:1, 91-124
 • Young, I. (1997) Difference as a Resource for Democratic Communication. Teoksessa Bohman, J. & Rehg, W. (toim.) Deliberative Democracy: Essays on Reason and Politics. MIT Press.
 • Christians, C. ym. (2009). Normative Theories of the Media: Journalism in Democratic Societies. University of Illinois Press (valikoiden)
 • Muu opetuksen yhteydessä jaettava materiaali

Asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen).

Luentotallenteet + referaatit + essee

Ensimmäinen luento avautuu 26.10.2020 Alkutehtävän palautus viimeistään 1.11.2020. Voit palauttaa esseen joko 30.11.2020 tai 18.1.2021.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 19.10.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojaksolle osallistuu Helsingin evankelisen opiston opiskelijoita.

Opintojakso on osa viestinnän opintosuunnan 25 op ja 35 op opintoja sekä politiikan ja organisaatioiden opintosuunnan 15 op, 25 op ja 35 op opintoja.