Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 5.9.2017
14:15 - 15:45
To 7.9.2017
14:15 - 15:45
Ti 12.9.2017
14:15 - 15:45
To 14.9.2017
14:15 - 15:45
Ti 19.9.2017
14:15 - 15:45
To 21.9.2017
14:15 - 15:45
Ti 26.9.2017
14:15 - 15:45
To 28.9.2017
14:15 - 15:45
Ti 3.10.2017
14:15 - 15:45
To 5.10.2017
14:15 - 15:45
Ti 10.10.2017
14:15 - 15:45
To 12.10.2017
14:15 - 15:45
Ti 17.10.2017
14:15 - 15:45
To 19.10.2017
14:15 - 15:45
Ti 31.10.2017
14:15 - 15:45
To 2.11.2017
14:15 - 15:45
Ti 7.11.2017
14:15 - 15:45
To 9.11.2017
14:15 - 15:45
Ti 14.11.2017
14:15 - 15:45
To 16.11.2017
14:15 - 15:45
Ti 21.11.2017
14:15 - 15:45
To 23.11.2017
14:15 - 15:45
Ti 28.11.2017
14:15 - 15:45
To 30.11.2017
14:15 - 15:45
Ti 5.12.2017
14:15 - 15:45
To 7.12.2017
14:15 - 15:45
Ti 12.12.2017
14:15 - 15:45
To 14.12.2017
14:15 - 15:45
Ti 16.1.2018
14:15 - 15:45
To 18.1.2018
14:15 - 15:45
Ti 23.1.2018
14:15 - 15:45
To 25.1.2018
14:15 - 15:45
Ti 30.1.2018
14:15 - 15:45
To 1.2.2018
14:15 - 15:45
Ti 6.2.2018
14:15 - 15:45
To 8.2.2018
14:15 - 15:45
Ti 13.2.2018
14:15 - 15:45
To 15.2.2018
14:15 - 15:45
Ti 20.2.2018
14:15 - 15:45
To 22.2.2018
14:15 - 15:45
Ti 27.2.2018
14:15 - 15:45
To 1.3.2018
14:15 - 15:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso on osa romanikielen ja -kulttuurin perusopintoja, ja se on pakollinen Suomen romanikielen opettajiksi opiskeleville.

Romanikieli ja -kulttuuri -opintosuunnan perusopinnot ovat tarjolla kaikkien opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuasi hallitset Suomen romanikielen sanastoa ja rakennetta sekä tunnet jonkin verran puhutun Suomen romanikielen variaatiota. Opintojakson suoritettuassi kielitaitosi on eurooppalaisella taitotasolla B1.

Opintojakson päätteeksi tunnet useita Suomen romanien tapa- ja keskustelukulttuurin erityispiirteitä.
Lisäksi ymmärrät kirjakielen tarpeellisuuden sekä ymmärrät oman asemasi romanikielen säilyttäjänä.

Opintojakso toteutetaan syyslukukaudella luentokurssina oheiskirjallisuuden kera.

Opintojaksossa perehdytään Suomen romanikielen kirjoitustapaan, kieliopin perusteisiin ja keskeisimpään sanastoon tekstien ja dialogien valossa. Samalla harjoitellaan puhumista ja kääntämistä alkeistasolla.

Opintojaksossa kehitetään kirjoitetun yleiskielen hallintaa ja teksti-, puhe- ja vuorovaikutustaitoja sekä luetaan romanikielisiä kaunokirjallisia ja muita tekstejä.

Tentittävät teokset:

  • Granqvist, Kimmo 2011. Vaaguno! Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 164. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.
  • Granqvist, Kimmo 2011. Lyhyt romanikielen kielioppi. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 24. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.
  • Hedman, Henry 1996. Sar me sikjavaa Romanes. Romanikielen kielioppiopas. Gummerus kirjapaino, Jyväskylä: Opetushallitus (tulossa uusi painos).

Kielenopetuksessa käytetään ns. kommunikatiivista kompetenssia eli tavoitteena ei ole pelkästään kielen rakenteiden hallitseminen vaan taito kommunikoida romanikielellä ja käyttää sitä erilaisten tilanteiden vaatimiin tarkoituksiin. Opetus nojaa konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen jossa ajatuksena on oppijasta aktiivisena ja reflektoivana tietojen ja taitojen kartuttajana.

Toteutetaan normi- ja kriteeripohjaista arviointia. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Arvosanoihin 2‒3 edellytetään, että opiskelija osaa käyttää yksinkertaisia sanontoja ja lauseita sekä selviytyy yksinkertaisista keskusteluista, ymmärtää selkeästi puhuttua romanikieltä sekä pystyy esittämään yksinkertaisia kysymyksiä ja vastaamaan hyvin tuttuja aiheita käsittelevissä keskusteluissa.
Arvosanoihin 4‒5 edellytetään, että opiskelija osaa soveltaa ja hyödyntää oppimaansa kieliopillista osuutta puhuttuun ja kirjoitettuun kieleen sekä pystyy kommunikoimaan yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät yksinkertaista ja suoraa tiedonvaihtoa tutuista aiheista ja toiminnoista.

Opetuskielet ovat suomi ja romanikieli.

Opintojakso toteutetaan luentokurssina oheiskirjallisuuden kera.
Suoritustapana suullinen tai kirjallinen tentti.

Opintojakso on yhteisopetusta. Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.

Opintojakso on osa Romanikielen- ja kulttuurin opintoja.