Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 7.9.2017
12:15 - 13:45
To 14.9.2017
12:15 - 13:45
To 21.9.2017
12:15 - 13:45
To 28.9.2017
12:15 - 13:45
To 5.10.2017
12:15 - 13:45
To 12.10.2017
12:15 - 13:45
To 19.10.2017
12:15 - 13:45
To 2.11.2017
12:15 - 13:45
To 9.11.2017
12:15 - 13:45
To 16.11.2017
12:15 - 13:45
To 23.11.2017
12:15 - 13:45
To 30.11.2017
12:15 - 13:45
To 7.12.2017
12:15 - 13:45
To 14.12.2017
12:15 - 13:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Romanikieli ja -kulttuuri -opintosuunnan perusopinnot ovat tarjolla kaikkien opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille.

Tutustut Suomen romaneja koskevaan historiassa toteutettuun ns. romanipolitiikan linjauksiin ja lainsäädäntöön ja kykenet arvioimaan niiden vaikutuksia romanien elämään aina nykypäiviin asti.
Ymmärrät ja osaat analysoida keskeisimpiä romanien historian vaiheita ja niiden vaikutusta nykypäivän romaneihin ja heidän oloihinsa eri puolilla Eurooppaa.
Lisäksi ymmärrät paremmin romanien nykypäivän elämää historian valossa ja miten romaneita on kohdeltu valtiovallan ja kirkon taholta.

Opintojaksossa perehdytään erityisesti romanien tuloon Pohjoismaihin ja eri vaiheisiin Suomessa sekä tutustutaan valtiovallan poliittisiin linjauksiin, kirkon asenteisiin ja toimenpiteisiin romaneja kohtaan sekä tutkijoiden luomaan kuvaan romaneista ja niiden yhteisvaikutuksiin romanien elämään. Lisäksi tarkastellaan ja tutustutaan eri tulkintoihin romanien alkuperästä sekä romanien tuloon ja kohteluun Euroopassa sekä tutustuu romaneihin kohdistuviin vainoihin ja kohteluun erityisesti toisen maailmansodan aikana.

Kirjatenttivaihtoehdot:

  • Pulma, Panu 2006. Suljetut ovet: Pohjoismaiden romanipolitiikka 1500-luvulta EU-aikaan. Helsinki: SKS.
  • Pulma, Panu (toim.) 2012. Suomen romanien historia. SKS 2012.
  • Fraser, A. 1992. The Gypsies. Oxford: Blackwell.
  • Lucassen, Leo, Wim Willems & Annemarie Cottaar 1998. Gypsies and other itinerant groups. A socio-historical approach. Great Britain: MacMillan Press.

Yleinen arviointiasteikko 0‒5.
Arvosanoihin 2‒3 edellytetään opiskelijalta erityisesti Suomen ja myös Euroopan romanihistorian yleistä tuntemusta ja ymmärtämistä ja muistamista.
Arvosanoihin 4‒5 edellytetään kykyä analysoida historian vaikutuksia romanien elämään 1500-luvulta aina nykypäivään asti.

Opintojakso toteutetaan luentokurssina oheiskirjallisuuden kera. Luentopäiväkirjan avulla opiskelija analysoi ja kommentoi opetuksen kautta saatua tietoa romanien historiasta. Dialoginen vuorovaikutus ja keskustelu tuo syvyyttä käsiteltäviin asioihin.

Oppija pitää luentopäiväkirjaa, jossa hän analysoi ja kommentoi luennoilla käsiteltyjä asioita. Oppilaat tekevät omakohtaisia lyhyitä selvityksiä liittyen eri tapahtumiin, ilmiöihin ja käsitteisiin.

Opiskelijat työskentelevät työryhmissä pohtien romanien historiaan liittyviä kysymyksiä.

Opintojakso on yhteisopetusta. Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.

Opintojakso on osa Romanikielen ja -kulttuurin opintoja.