Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 17.1.2019
12:15 - 13:45
To 24.1.2019
12:15 - 13:45
To 31.1.2019
12:15 - 13:45
To 7.2.2019
12:15 - 13:45
To 14.2.2019
12:15 - 13:45
To 21.2.2019
12:15 - 13:45
To 28.2.2019
12:15 - 13:45
To 14.3.2019
12:15 - 13:45
To 21.3.2019
12:15 - 13:45
To 28.3.2019
12:15 - 13:45
To 4.4.2019
12:15 - 13:45
To 11.4.2019
12:15 - 13:45
To 25.4.2019
12:15 - 13:45
To 2.5.2019
12:15 - 13:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Romanikieli ja -kulttuuri -opintosuunnan perusopinnot ovat tarjolla kaikkien opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille.

Osaamistavoitteet:

 • muistat romanikulttuuriin liittyviä tapoja, arvoja ja käytänteitä
 • syvennät ymmärrystäsi romanien kulttuurista ja sen moninaisuudesta
 • saat yleiskuvan kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle
 • osaat rakentaa ja hahmottaa kokonaiskuvan Suomen ja muun Euroopan romanien kulttuurin ja elämäntavan pääpiirteistä.
 • osaat analysoida erilaisia käsityksiä romanien identiteetistä
 • ymmärrät ja tunnet paremmin Suomen ja Euroopan romanien erilaista itämaista tapakulttuuria
 • kykenet hyödyntämään romanikulttuurin tuntemusta romaniväestön keskuudessa sekä eri asiantuntijatehtävissä, jossa edellytetään romanikulttuurin tuntemusta.

Romanien kulttuuria tutuksi

Romanit ovat olleet lähes 500 vuotta osa tätä maata ja sen kanssa. Ensimmäiset romanit tulivat Ruotsi-Suomeen vuonna 1512. Heidän elintavoistaan ja elämänarvoistaan tiedetään sangen vähän.

Romanien kulttuurikurssi tarjoaa kulttuuritietoa romaneista ja paljastaa asioita, jotka saattavat olla useimmille opiskelijoille tuntemattomia. Kurssilla käsitellään romaneihin kohdistuvia stereotypioita sekä käsitellään miten romanit asennoituvat ns. verikostoon ja miten he pyrkivät välttämään sitä. Mitkä ovat romaniarvoja ja miten media värittää romanikulttuuriin kuuluvaksi sellaisia asioita, joita sinne ei kuuluu. Romanikulttuuri sisältää tapoja ja käytänteitä myös suomalaista tapakulttuurista yhteiselon seurauksena ja tietysti tapoja, jotka liittyvät itämaiseen kulttuurin, kuten käsitys rituaalisesta puhtaudesta. Romanien alkuperä juontaa kauas Luoteis-Intiaan, josta he lähtivät useina eri aikakausina ennen ja jälkeen 1000 eKr. Kurssi tarjoaa asiantuntemusta kohdata romanit asiakkaina ja kasvattaa tietoisuutta romanitavoista ja arvoista.

Kurssia ROM-106 Johdatus romanikulttuureihin opettaa romanitaustainen yliopisto-opettaja, TM, opetusneuvos Henry Hedman. Luennot tarjoavat syvällistä tietämystä romanien kulttuurista sekä mahdollisuutta keskustella mm. romanien elämään liittyvistä arvoista ja käyttäytymiseen liittyvistä näkyvistä käytänteistä.

Tentittävät teokset:

 • Häkkinen, Antti; Pulma, Panu & Tervonen, Miika (toim.) 2005. Vieraat kulkijat – tutut talot. Näkökulmia etnisyyden ja köyhyyden historiaan Suomessa. SKS,
 • Liégeois, Jean-Pierre 1994. Roma, Gypsies, Travellers. Collection Education. Council of Europe Press.
 • Anna Maria Viljanen 2012. Romanikulttuurin muuttuvat muodot ja pysyvät rakenteet. Teoksessa Panu Pulma (toim.). Suomen romanien historia. Suomen Kirjallisuuden Seura. ss. 375-42.
 • Marko Stenroos 2012. Meitä on moneksi – romanien monet kasvot. Teoksessa Panu Pulma (toim.). Suomen romanien historia. Suomen Kirjallisuuden Seura. 430-435.

Romanien vierailu ja omakohtainen kokemus – mitä on olla romanina suomalaisessa yhteiskunnassa.

Yleinen arviointiasteikko 0‒5.

Arvosanoihin 2‒3 edellytetään opiskelijalta erityisesti Suomen ja myös Euroopan romanikulttuurin pääpiirteiden yleistä tuntemusta ja muistamista.
Arvosanoihin 4‒5 edellytetään kykyä analysoida romanikulttuurin erityispiirteitä käyttäytymistä, arvoja, uskomuksia ja maailmankuvaa suhteessa nykypäivään.

Opintojakso toteutetaan luentokurssina oheiskirjallisuuden kera.

Luentopäiväkirjan avulla opiskelija analysoi ja kommentoi opetuksen kautta saatua tietoa romanikulttuurista. Dialoginen vuorovaikutus debatti ja keskustelu tuo syvyyttä käsiteltäviin asioihin.

Hyödynnetään SKS:n nauhoitettuja kertomuksia romanien suullisessa kerrontaperinteessä, kauno- ja tietokirjallisuudessa ja muussa kulttuurissa, erityisesti mediassa.

Opiskelijat työskentelevät työryhmissä pohtien romanikulttuurin liittyviä kysymyksiä.

Opintojakso on yhteisopetusta. Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.

Opintojakso on osa Romanikielen- ja kulttuurin opintoja.