Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Koronavirustilanne ja kurssin opetus (18.3.2020):
Hel­sin­gin yli­opis­ton lä­hio­pe­tus kes­key­te­tään 18.3.–13.4.2020.
Kurssin työskentely jatkuu itsenäisenä työskentelynä. Kurssin opettaja lähettää opiskelijoille viikottain käsiteltävät aiheet ja viikkotehtävät.

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 16.1.2020
12:00 - 13:30
To 23.1.2020
12:00 - 13:30
To 30.1.2020
12:00 - 13:30
To 6.2.2020
12:00 - 13:30
To 13.2.2020
12:00 - 13:30
To 20.2.2020
12:00 - 13:30
To 27.2.2020
12:00 - 13:30
To 12.3.2020
12:00 - 13:30
To 19.3.2020
12:00 - 13:30
To 26.3.2020
12:00 - 13:30
To 2.4.2020
12:00 - 13:30
To 16.4.2020
12:00 - 13:30
To 23.4.2020
12:00 - 13:30
To 30.4.2020
12:00 - 13:30

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Tämän kurssin järjestää Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma. Avoimen opiskelijat ilmoittautuvat kurssille Avoimen yliopiston verkkosivuilta kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu –painikkeen kautta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Romanikieli ja -kulttuuri -opintosuunnan perusopinnot ovat tarjolla kaikkien opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille.

Osaamistavoitteet:

 • muistat romanikulttuuriin liittyviä tapoja, arvoja ja käytänteitä
 • syvennät ymmärrystäsi romanien kulttuurista ja sen moninaisuudesta
 • saat yleiskuvan kielen ja kulttuurin merkityksestä yksilön identiteetille ja yhteiskunnalle
 • osaat rakentaa ja hahmottaa kokonaiskuvan Suomen ja muun Euroopan romanien kulttuurin ja elämäntavan pääpiirteistä.
 • osaat analysoida erilaisia käsityksiä romanien identiteetistä
 • ymmärrät ja tunnet paremmin Suomen ja Euroopan romanien erilaista itämaista tapakulttuuria
 • kykenet hyödyntämään romanikulttuurin tuntemusta romaniväestön keskuudessa sekä eri asiantuntijatehtävissä, jossa edellytetään romanikulttuurin tuntemusta.

Romanikulttuuriin ja -identiteettitutkimukseen tutustuminen. Romaneihin kohdistuvien stereotypioiden tarkastelua historian ja nykypäivän johdolla. Romanikulttuurin elämäntapoihin, arvoihin, uskomuksiin sekä maailmankuviin syventyminen.

Tentittävät teokset:

 • Häkkinen, Antti; Pulma, Panu & Tervonen, Miika (toim.) 2005. Vieraat kulkijat – tutut talot. Näkökulmia etnisyyden ja köyhyyden historiaan Suomessa. SKS,
 • Liégeois, Jean-Pierre 1994. Roma, Gypsies, Travellers. Collection Education. Council of Europe Press.
 • Anna Maria Viljanen 2012. Romanikulttuurin muuttuvat muodot ja pysyvät rakenteet. Teoksessa Panu Pulma (toim.). Suomen romanien historia. Suomen Kirjallisuuden Seura. ss. 375-42.
 • Marko Stenroos 2012. Meitä on moneksi – romanien monet kasvot. Teoksessa Panu Pulma (toim.). Suomen romanien historia. Suomen Kirjallisuuden Seura. 430-435.

Romanien vierailu ja omakohtainen kokemus – mitä on olla romanina suomalaisessa yhteiskunnassa.

Yleinen arviointiasteikko 0‒5.

Arvosanoihin 2‒3 edellytetään opiskelijalta erityisesti Suomen ja myös Euroopan romanikulttuurin pääpiirteiden yleistä tuntemusta ja muistamista.
Arvosanoihin 4‒5 edellytetään kykyä analysoida romanikulttuurin erityispiirteitä käyttäytymistä, arvoja, uskomuksia ja maailmankuvaa suhteessa nykypäivään.

Opintojakso toteutetaan luentokurssina oheiskirjallisuuden kera.

Luentopäiväkirjan avulla opiskelija analysoi ja kommentoi opetuksen kautta saatua tietoa romanikulttuurista. Dialoginen vuorovaikutus debatti ja keskustelu tuo syvyyttä käsiteltäviin asioihin.

Hyödynnetään SKS:n nauhoitettuja kertomuksia romanien suullisessa kerrontaperinteessä, kauno- ja tietokirjallisuudessa ja muussa kulttuurissa, erityisesti mediassa.

Opiskelijat työskentelevät työryhmissä pohtien romanikulttuurin liittyviä kysymyksiä.

Opintojakso järjestetään Avoimen yliopiston ja Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman yhteistyönä. Kandiohjelma järjestää opetuksen, johon Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.

Opintojakso on osa Romanikielen- ja kulttuurin opintoja.