Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 5.9.2017
12:15 - 13:45
Ti 12.9.2017
12:15 - 13:45
Ti 19.9.2017
12:15 - 13:45
Ti 26.9.2017
12:15 - 13:45
Ti 3.10.2017
12:15 - 13:45
Ti 10.10.2017
12:15 - 13:45
Ti 17.10.2017
12:15 - 13:45
Ti 31.10.2017
12:15 - 13:45
Ti 7.11.2017
12:15 - 13:45
Ti 14.11.2017
12:15 - 13:45
Ti 21.11.2017
12:15 - 13:45
Ti 28.11.2017
12:15 - 13:45
Ti 5.12.2017
12:15 - 13:45
Ti 12.12.2017
12:15 - 13:45
Ti 16.1.2018
12:15 - 13:45
Ti 23.1.2018
12:15 - 13:45
Ti 30.1.2018
12:15 - 13:45
Ti 6.2.2018
12:15 - 13:45
Ti 13.2.2018
12:15 - 13:45
Ti 20.2.2018
12:15 - 13:45
Ti 27.2.2018
12:15 - 13:45
Ti 13.3.2018
12:15 - 13:45
Ti 20.3.2018
12:15 - 13:45
Ti 27.3.2018
12:15 - 13:45
Ti 10.4.2018
12:15 - 13:45
Ti 17.4.2018
12:15 - 13:45
Ti 24.4.2018
12:15 - 13:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen Suomen romanikielen opettajiksi opiskeleville: muille opintojakso on valinnainen opintojakson RLC 111b kanssa.
Romanikieli ja -kulttuuri -opintosuunnan aineopinnot ovat tarjolla kaikkien opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuasi hallitset peruskurssia laajemmin Suomen romanikielen sanastoa, suullista ja kirjallista osaamista sekä kielitietoa.

Lisäksi

  • tunnet jonkin verran puhutun Suomen romanikielen variaatiota
  • olet perehtynyt romanikielelle kääntämiseen
  • tunnet Suomen romanien keskustelukulttuurin erityispiirteitä
  • syvennät ja monipuolistat romanikielen taitoasi sekä teksti- ja vuorovaikutustaitojasi niin, että pystyt tavoitteelliseen ja tarkoituksenmukaiseen itsensä ilmaisemiseen ja vuorovaikutukseen.

Opintojaksossa kerrataan ja syvennetään peruskurssin tietoja perehtymällä Suomen romanikielen kieliopin perusteisiin ja keskeisimpään sanastoon eri tekstien ja dialogien valossa.

Opintojaksossa kehitetään kirjoitetun yleiskielen hallintaa ja teksti-, puhe- ja vuorovaikutustaitoja sekä käännetään romanikielelle kaunokirjallisuutta ja muita tekstejä.

Tentittävät teokset:

  • Granqvist, Kimmo, tulossa 2012. Vauro! Suomen romanikieltä edistyneemmille. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 165.
  • Granqvist, Kimmo 2011. Lyhyt romanikielen kielioppi. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 24. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.
  • Hedman, Henry 1996. Sar me sikjavaa Romanes. Romanikielen kielioppiopas. Gummerus kirjapaino, Jyväskylä: Opetushallitus (tulossa uusi painos).

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Arvosanoihin 2‒3 edellytetään, että opiskelija osaa käyttää laajempaa sanavarastoa ja lauseita sekä selviytyy keskusteluista, ymmärtää selkeästi puhuttua romanikieltä sekä pystyy esittämään kysymyksiä ja vastaamaan hyvin tuttuja aiheita käsittelevissä keskusteluissa. Arvosanoihin 4‒5 edellytetään, että opiskelija osaa soveltaa ja hyödyntää oppimaansa kieliopillista osuutta puhuttuun ja kirjoitettuun kieleen sekä pystyy kommunikoimaan yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät suoraa tiedonvaihtoa tutuista aiheista ja toiminnoista sekä opiskelija kykenee kääntämään tekstiä romanikielelle yksin ja ryhmissä.

Opetuskielet ovat suomi ja romanikieli.

Opintojakso toteutetaan luentokurssina oheiskirjallisuuden kera. Opintojakson voi suorittaa myös kirjatenttinä, humanistisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä. Kirjatentistä sovitaan vastuuopettajan kanssa. Tentittävät teokset kohdassa oppimateriaali ja kirjalisuus.

Kielenopetuksessa käytetään ns. kommunikatiivista kompetenssia eli tavoitteena ei ole pelkästään kielen rakenteiden hallitseminen vaan taito kommunikoida romanikielellä ja käyttää sitä erilaisten tilanteiden vaatimiin tarkoituksiin. Opetus nojaa konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen jossa ajatuksena on oppijasta aktiivisena ja reflektoivana tietojen ja taitojen kartuttajana.

Opintojakso on yhteisopetusta. Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien koulutusohjelma järjestää opetuksen, johon avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.

Opintojakso on osa Romanikielen ja -kulttuurin opintoja