Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 1.9.2020
14:00 - 15:30
Ti 8.9.2020
14:00 - 15:30
Ti 15.9.2020
14:00 - 15:30
Ti 22.9.2020
14:00 - 15:30
Ti 29.9.2020
14:00 - 15:30
Ti 6.10.2020
14:00 - 15:30
Ti 13.10.2020
14:00 - 15:30
Ti 27.10.2020
14:00 - 15:30
Ti 3.11.2020
14:00 - 15:30
Ti 10.11.2020
14:00 - 15:30
Ti 17.11.2020
14:00 - 15:30
Ti 24.11.2020
14:00 - 15:30
Ti 1.12.2020
14:00 - 15:30
Ti 8.12.2020
14:00 - 15:30
Ti 19.1.2021
14:00 - 15:30
Ti 26.1.2021
14:00 - 15:30
Ti 2.2.2021
14:00 - 15:30
Ti 9.2.2021
14:00 - 15:30
Ti 16.2.2021
14:00 - 15:30
Ti 23.2.2021
14:00 - 15:30
Ti 2.3.2021
14:00 - 15:30
Ti 16.3.2021
14:00 - 15:30
Ti 23.3.2021
14:00 - 15:30
Ti 30.3.2021
14:00 - 15:30
Ti 6.4.2021
14:00 - 15:30
Ti 13.4.2021
14:00 - 15:30
Ti 20.4.2021
14:00 - 15:30
Ti 27.4.2021
14:00 - 15:30
Ti 4.5.2021
14:00 - 15:30

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Tämän kurssin järjestää Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma. Tälle kurssille on varattu kiintiö Avoimen opiskelijoille. Avoimen opiskelijat ilmoittautuvat kurssille Avoimen yliopiston verkkosivuilta kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu –painikkeen kautta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso on pakollinen Suomen romanikielen opettajiksi opiskeleville: muille opintojakso on valinnainen opintojakson RLC 111b kanssa.
Romanikieli ja -kulttuuri -opintosuunnan aineopinnot ovat tarjolla kaikkien opintosuuntien ja koulutusohjelmien opiskelijoille.

Opintojakson suoritettuasi hallitset peruskurssia laajemmin Suomen romanikielen sanastoa, suullista ja kirjallista osaamista sekä kielitietoa.

Lisäksi

  • tunnet jonkin verran puhutun Suomen romanikielen variaatiota
  • olet perehtynyt romanikielelle kääntämiseen
  • tunnet Suomen romanien keskustelukulttuurin erityispiirteitä
  • syvennät ja monipuolistat romanikielen taitoasi sekä teksti- ja vuorovaikutustaitojasi niin, että pystyt tavoitteelliseen ja tarkoituksenmukaiseen itsensä ilmaisemiseen ja vuorovaikutukseen.

Opintojaksossa kerrataan ja syvennetään peruskurssin tietoja perehtymällä Suomen romanikielen kieliopin perusteisiin ja keskeisimpään sanastoon eri tekstien ja dialogien valossa.

Opintojaksossa kehitetään kirjoitetun yleiskielen hallintaa ja teksti-, puhe- ja vuorovaikutustaitoja sekä käännetään romanikielelle kaunokirjallisuutta ja muita tekstejä.

Tentittävät teokset:

  • Granqvist, Kimmo, tulossa 2012. Vauro! Suomen romanikieltä edistyneemmille. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 165.
  • Granqvist, Kimmo 2011. Lyhyt romanikielen kielioppi. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 24. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.
  • Hedman, Henry 1996. Sar me sikjavaa Romanes. Romanikielen kielioppiopas. Gummerus kirjapaino, Jyväskylä: Opetushallitus (tulossa uusi painos).

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Arvosanoihin 2‒3 edellytetään, että opiskelija osaa käyttää laajempaa sanavarastoa ja lauseita sekä selviytyy keskusteluista, ymmärtää selkeästi puhuttua romanikieltä sekä pystyy esittämään kysymyksiä ja vastaamaan hyvin tuttuja aiheita käsittelevissä keskusteluissa. Arvosanoihin 4‒5 edellytetään, että opiskelija osaa soveltaa ja hyödyntää oppimaansa kieliopillista osuutta puhuttuun ja kirjoitettuun kieleen sekä pystyy kommunikoimaan yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät suoraa tiedonvaihtoa tutuista aiheista ja toiminnoista sekä opiskelija kykenee kääntämään tekstiä romanikielelle yksin ja ryhmissä.

Kielenopetuksessa käytetään ns. kommunikatiivista kompetenssia eli tavoitteena ei ole pelkästään kielen rakenteiden hallitseminen vaan taito kommunikoida romanikielellä ja käyttää sitä erilaisten tilanteiden vaatimiin tarkoituksiin. Opetus nojaa konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen jossa ajatuksena on oppijasta aktiivisena ja reflektoivana tietojen ja taitojen kartuttajana.

Verkkoluennot + kirjallinen tai suullinen tentti

Opetus järjestetään verkko-opetuksena. Luennot välitetään verkossa reaaliaikaisina ja/tai ne ovat saatavina tallenteina eli kurssin voi suorittaa etäopiskeluna vaikka ei pääse osallistumaan lähiopetukseen.

Katso luentojen ajankohdat Aikataulu -osiosta.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu kurssin alkaessa.
Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso järjestetään Avoimen yliopiston ja Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman yhteistyönä. Kandiohjelma järjestää opetuksen, johon Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.

Opintojakso on osa Romanikielen ja -kulttuurin opintoja