Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Koronavirustilanne ja kurssin opetus (18.3.2020):
Hel­sin­gin yli­opis­ton lä­hio­pe­tus kes­key­te­tään 18.3.–13.4.2020.
Kurssin työskentely jatkuu itsenäisenä työskentelynä. Kurssin opettaja lähettää opiskelijoille viikottain käsiteltävät aiheet ja viikkotehtävät.

Ilmoittaudu

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 10.3.2020
12:00 - 13:30
Ti 17.3.2020
12:00 - 13:30
Ti 24.3.2020
12:00 - 13:30
Ti 31.3.2020
12:00 - 13:30
Ti 7.4.2020
12:00 - 13:30
Ti 21.4.2020
12:00 - 13:30
Ti 28.4.2020
12:00 - 13:30

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Tämän kurssin järjestää Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma. Avoimen opiskelijat ilmoittautuvat kurssille Avoimen yliopiston verkkosivuilta kurssin opinto-ohjelman (kurssisivun) Ilmoittaudu –painikkeen kautta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso on tarkoitettu kaikille romanikulttuurista ja -musiikista kiinnostuneille opiskelijoille.

Tavoitteena on, että muistat romanimusiikin tyylilajeja ja tärkeimpiä esittäjiä ja säveltäjiä sekä tunnet musiikin asemaa romanien elinkeinona ja yhteiskunnallisen aseman rakentajana.
Lisäksi ymmärrät ja osaat pohtia kysymyksiä, jotka liittyvät musiikin asemaan romanien identiteetin rakentumisessa.
Ymmärrät myös romanimusiikin vaikutuksia muuhun musiikkiin ja osaat analysoida romanimusiikin tyylilajeja Euroopassa.

Opintojakso johdattaa opiskelijan romanien monipuoliseen musiikkikulttuuriin sekä Suomessa että muualla Euroopassa. Opintojaksossa perehdytään romanien musiikkityyleihin sekä romanimusiikin taustoihin ja vaikutteisiin, joita se tarjonnut muun muassa klassiseen musiikkiin. Opintojaksossa tutustutaan tärkeimpiin romanimusiikin esittäjiin ja säveltäjiin. Opintojaksossa perehdytään musiikin asemaan romanien identiteetin rakentumisessa sekä romanien elinkeinona.

Tenttivät teokset:

  • Åberg, Kai & Risto Blomster 2006 (toim.). Suomen romanimusiikki. Tampere: SKS.
  • Silverman, Carol 2012. Romani Routes: Cultural Politics and Balkan Music in Diaspora. New York: Oxford University Press.

Oppimista tukevat kotimaisten romanimuusikoiden vierailut luentokurssilla.

Asteikolla 0–5.

Arvosanoihin 2–3 edellytetään, että opiskelija muistaa ja osaa kuvata romanimusiikin tyylilajeja Euroopassa sekä tärkeimpiä esittäjiä ja säveltäjiä.
Arvosanoihin 4–5 edellytetään lisäksi kykyä itsesäisesti pohtia romanimusiikin tyylilajeja sekä suhteuttaa niitä muuhun musiikkiin. Lisäksi arvosanoihin 4–5 edellytetään, että opiskelija ymmärtää romanimusiikin merkitystä romanien identiteetin kannalta ja ammattina sekä osaa pohtia näitä.

Luentokurssi, tarkempi suoritustapa ilmoitetaan myöhemmin.

Opintojakso järjestetään Avoimen yliopiston ja Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelman yhteistyönä. Kandiohjelma järjestää opetuksen, johon Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat.

Opintojakso on osa Romanikielen ja -kulttuurin opintoja