Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Huom! Helsingin yliopiston muiden koulutusohjelmien tutkinto-opiskelijat (ei koske sosiaalitieteiden koulutusohjelman opiskelijoita).
Avoin yliopisto järjestää opetusta läsnä oleville muiden koulutusohjelmien tutkinto-opiskelijoille. Opetus on maksutonta ja kiintiö on 60 paikkaa. Opintojaksolle ilmoittaudutaan ylhäällä olevasta Ilmoittaudu –painikkeesta (ei WebOodissa). Ilmoittautuminen maksuttomille kiintiöpaikoille alkaa 17.8.17 klo 10.00 ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakson käytyään opiskelija on tutustunut sosiaalipsykologiaan tieteenalana. Hän hahmottaa sen eri tapoja lähestyä tutkittavia ilmiöitä, menetelmällisen rikkauden sekä sovellusarvon yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisussa.

Opintojaksolla perehdytään sosiaalipsykologian historiaan ja luonteeseen tieteenä sekä sen tyypillisimpiin tutkimusasetelmiin ja menetelmiin. Opiskelija tutustuu sosiaalipsykologisessa tutkimuksessa käytettäviin keskeisiin käsitteisiin, sellaisiin kuin sosiaaliset kognitiot, emootiot, asenteet ja identiteetti, sekä oppii hahmottamaan tutkimuksen eri lähestymistapoja ja niihin kytkeytyviä tutkimuskysymyksiä. Lisäksi opiskelija tulee harjoittelemaan sosiaalipsykologisen tutkimuksen soveltamista käytännön elämän ongelmien ratkaisussa samalla pohtien tutkimukseen ja tutkimustiedon soveltamiseen sisältyviä eettisiä kysymyksiä.

Helkama, K. E., Myllyniemi, R. M., Liebkind-Ormala, K. R., Ruusuvuori, J., Lönnqvist, J-E., Hankonen, N. E., Mähönen, T. A. E., Jasinskaja-Lahti, I. & Lipponen, J. M. T. (2015). Johdatus sosiaalipsykologiaan. 2. uudistettu painos. Helsinki: Edita.

Asteikolla 0 - 5

Verkkokurssi ajoittuu 4.9.-22.10.17 väliselle ajalle. Kurssi suoritukseen kuuluu luentotallenteet, tallenteisiin liittyviä monivalintatenttejä, verkkotehtäviä pienryhmissä. Tarkemmat aikataulut ilmoitetetaan Moodlessa.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso on osa Sosiaalitieteiden opintokokonaisuutta I (15 tai 25 op).