Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Läsnä oleville muiden kuin sosiaalitieteiden koulutusohjelmien perustutkinto-opiskelijoille on varattu 60 maksutonta paikkaa. Opintojaksolle ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston kurssisivun kautta kohdasta Ilmoittaudu (ei WebOodissa). Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta https://courses.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opinnot/sosiaalitieteet. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakson käytyään opiskelija on tutustunut sosiaalipsykologiaan tieteenalana. Hän hahmottaa sen eri tapoja lähestyä tutkittavia ilmiöitä, menetelmällisen rikkauden sekä sovellusarvon yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisussa.

Opintojaksolla perehdytään sosiaalipsykologian historiaan ja luonteeseen tieteenä sekä sen tyypillisimpiin tutkimusasetelmiin ja menetelmiin. Opiskelija tutustuu sosiaalipsykologisessa tutkimuksessa käytettäviin keskeisiin käsitteisiin, sellaisiin kuin sosiaaliset kognitiot, emootiot, asenteet ja identiteetti, sekä oppii hahmottamaan tutkimuksen eri lähestymistapoja ja niihin kytkeytyviä tutkimuskysymyksiä. Lisäksi opiskelija tulee harjoittelemaan sosiaalipsykologisen tutkimuksen soveltamista käytännön elämän ongelmien ratkaisussa samalla pohtien tutkimukseen ja tutkimustiedon soveltamiseen sisältyviä eettisiä kysymyksiä.

Helkama, K. E., Myllyniemi, R. M., Liebkind-Ormala, K. R., Ruusuvuori, J., Lönnqvist, J-E., Hankonen, N. E., Mähönen, T. A. E., Jasinskaja-Lahti, I. & Lipponen, J. M. T. (2015). Johdatus sosiaalipsykologiaan. 2. uudistettu painos. Helsinki: Edita.

Asteikolla 0 - 5

Verkkokurssi ajoittuu 15.1.-4.3.18 väliselle ajalle. Kurssi suoritukseen kuuluu luentotallenteet, tallenteisiin liittyviä monivalintatenttejä ja lyhyitä kirjallisia tehtäviä. Kurssin suorittaminen edellyttää viikoittaiseen aikatauluun sitoutumista. Tehtävien tekeminen alkaa heti kurssin alettua. Tehtävien palautuspäivät ilmoitetetaan Moodlessa.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa 15.1.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Jakso on yhteisopetusta. Avoin yliopisto järjestää opetuksen, johon yliopiston perustutkinto-opiskelijat osallistuvat.

Opintojakso on osa Sosiaalitieteiden opintokokonaisuutta I (15 tai 25 op).