Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kurssi sopii kaikille vuorovaikutuksesta, ryhmien välisistä suhteista ja yksilön ja yhteiskunnan suhteesta kiinnostuneille.

Opintojakson käytyään opiskelija on tutustunut sosiaalipsykologiaan tieteenalana. Hän hahmottaa sen eri tapoja lähestyä tutkittavia ilmiöitä, menetelmällisen rikkauden sekä sovellusarvon yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisussa.

Opintojaksolla perehdytään seuraaviin teemoihin:

• sosiaalipsykologian historia ja luonne tieteenä
• sosiaalipsykologian keskeiset käsitteet, kuten sosiaaliset kognitiot, emootiot, asenteet, identiteetti
• sosiaalipsykologisen tutkimuksen eri lähestymistavat ja niihin kytkeytyvät tutkimuskysymykset sosiaalipsykologian tyypillisimmät tutkimusasetelmat ja -menetelmät
• sosiaalipsykologisen tutkimuksen soveltaminen ongelmanratkaisuun käytännön elämässä sekä tähän liittyvät eettiset kysymykset

Helkama, K. E., Myllyniemi, R. M., Liebkind-Ormala, K. R., Ruusuvuori, J., Lönnqvist, J-E., Hankonen, N. E., Mähönen, T. A. E., Jasinskaja-Lahti, I. & Lipponen, J. M. T. (2015). Johdatus sosiaalipsykologiaan. 2. uudistettu painos. Helsinki: Edita.

(Teos on saatavilla myös ruotsiksi nimellä Socialpsykologi: en introduktion.)

Asteikolla 0-5. Kurssin arvosana muodostuu lopputentin (60 %), kirjoitustehtävien (30%) sekä osallistumisaktiivisuuden (10%) arvioinnista.

Opintojakson järjestää Helsingin työväenopisto.

Tarkemmat tiedot löytyvät pääkaupunkiseudun kansalais- ja työväenopistojen KURSSIHAKU JA ILMOITTAUTUMINEN järjestelmästä Ilmonet.fi

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa 15.1.19. Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla Avoimen yliopiston opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Kurssin suoritustapa:
Kurssin suoritukseen kuuluu viikoittaiset luennot 24 h, viikoittaiset lukutehtävät, pieni kirjoitustehtävä Moodleen ennen kutakin luentoa (8 kirjoitustehtävä) ja lopputentti Moodlessa.

Opintojakso on osa sosiaalitieteiden opintokokonaisuutta I (15 op tai 25 op).