Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Huom! Helsingin yliopiston koulutusohjelmien perustutkinto-opiskelijat (EI koske sosiaalitieteiden koulutusohjelman opiskelijoita). Avoin yliopisto järjestää opetusta läsnä oleville koulutusohjelmien perustutkinto-opiskelijoille (POISLUKIEN sosiaalitieteiden koulutusohjelman opiskelijat). Opetus on maksutonta ja kiintiö on 60 paikkaa. Opintojaksolle ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston kurssisivun kautta kohdasta Ilmoittaudu (ei WebOodissa). Ilmoittautuminen maksuttomille kiintiöpaikoille alkaa 15.8.19 klo 10.00. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kurssi sopii kaikille vuorovaikutuksesta, ryhmien välisistä suhteista ja yksilön ja yhteiskunnan suhteesta kiinnostuneille.

Opintojakson käytyään opiskelija on tutustunut sosiaalipsykologiaan tieteenalana. Hän hahmottaa sen eri tapoja lähestyä tutkittavia ilmiöitä, menetelmällisen rikkauden sekä sovellusarvon yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisussa.

Opintojaksolla perehdytään seuraaviin teemoihin:

• sosiaalipsykologian historia ja luonne tieteenä
• sosiaalipsykologian keskeiset käsitteet, kuten sosiaaliset kognitiot, emootiot, asenteet, identiteetti
• sosiaalipsykologisen tutkimuksen eri lähestymistavat ja niihin kytkeytyvät tutkimuskysymykset sosiaalipsykologian tyypillisimmät tutkimusasetelmat ja -menetelmät
• sosiaalipsykologisen tutkimuksen soveltaminen ongelmanratkaisuun käytännön elämässä sekä tähän liittyvät eettiset kysymykset

Helkama, K. E., Myllyniemi, R. M., Liebkind-Ormala, K. R., Ruusuvuori, J., Lönnqvist, J-E., Hankonen, N. E., Mähönen, T. A. E., Jasinskaja-Lahti, I. & Lipponen, J. M. T. (2015). Johdatus sosiaalipsykologiaan. 2. uudistettu painos. Helsinki: Edita.

(Teos on saatavilla myös ruotsiksi nimellä Socialpsykologi: en introduktion.)

Viikkotehtävistä (ks. alla) saa kurssin aikana oppimista edistävää yhteispalautetta, ja kurssin arvosana (asteikolla 0 – 5) perustuu monivalintatenttiin. Arviointikriteerit ovat etukäteen nähtävillä kurssin Moodle-ympäristössä.

Verkkokurssi ajoittuu 2.9.-20.10.19 väliselle ajalle. Tämän jälkeen opiskelija suorittaa monivalintatentin yliopiston Examinarium tiloissa Helsingissä, Lahdessa tai Mikkelissä 21.10-17.11.19 välisena aikana. Uusintatentti ajalla 18.11-24.11.19. Opinto-oikeuteen kuuluu kaksi tenttikertaa. Kurssin suoritus edellyttää luentotallenteiden kuuntelua, kurssikirjan ja sitä syventävien tekstien lukemista sekä lyhyiden kirjallisten tehtävien tekemistä ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin liittyen. Kurssin arvosana perustuu lopuksi suoritettavaan monivalintatenttiin.

Kurssin suorittaminen edellyttää sitoutumista viikoittaiseen aikatauluun. Tehtävien tekeminen alkaa heti kurssin alkaessa, ja tehtävien palautuksia on joka viikko. Tehtävien palautuspäivät ja muut tarkemmat tiedot kurssin suorituksesta ilmoitetaan verkko-oppimisympäristö Moodlessa, joka avautuu 2.9.2019.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opiskelijan tenttiprosessi Examinariumissa:

Examinarium (ns. tenttiakvaario) on tila, jossa opiskelija voi käydä tenttimässä haluamanaan ajankohtana tentin, jonka opettaja on etukäteen tehnyt tenttijärjestelmään. Tenttitilassa on tietokone tenttikysymyksiin vastaamiseen ja tallentava tenttivalvonta.

1. Ilmoittaudu ensin Avoimen yliopiston järjestämälle kurssille opinto-ohjelmassa olevan Ilmoittaudu-painikkeen kautta. HUOM! Myös yliopiston perustutkinto-opiskelijat.

2. Varaa tenttiaika ja -paikka Examinariumista
Huom! Tenttiajan ja -paikan varaaminen on mahdollista kurssin alkaessa.

Jos tarvitset erityisjärjestelyjä tenttiin, ilmoita asiasta heti opintojaksolle ilmoittautumisen jälkeen. Toimita samalla erityisjärjestelyjä varten kopio lääkärintodistuksesta tai erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunnosta osoitteeseen: specialneeds@helsinki.fi.

Opintojakso on osa Sosiaalitieteiden opintokokonaisuutta I (15 tai 25 op).