Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Examinarium tentti muutettu verkkotentiksi.

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja. Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kurssi sopii kaikille vuorovaikutuksesta, ryhmien välisistä suhteista ja yksilön ja yhteiskunnan suhteesta kiinnostuneille.

Opintojakson käytyään opiskelija on tutustunut sosiaalipsykologiaan tieteenalana. Hän hahmottaa sen eri tapoja lähestyä tutkittavia ilmiöitä, menetelmällisen rikkauden sekä sovellusarvon yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisussa.

Opintojaksolla perehdytään seuraaviin teemoihin:

• sosiaalipsykologian historia ja luonne tieteenä
• sosiaalipsykologian keskeiset käsitteet, kuten sosiaaliset kognitiot, emootiot, asenteet, identiteetti
• sosiaalipsykologisen tutkimuksen eri lähestymistavat ja niihin kytkeytyvät tutkimuskysymykset sosiaalipsykologian tyypillisimmät tutkimusasetelmat ja -menetelmät
• sosiaalipsykologisen tutkimuksen soveltaminen ongelmanratkaisuun käytännön elämässä sekä tähän liittyvät eettiset kysymykset

Helkama, K. E., Myllyniemi, R. M., Liebkind-Ormala, K. R., Ruusuvuori, J., Lönnqvist, J-E., Hankonen, N. E., Mähönen, T. A. E., Jasinskaja-Lahti, I. & Lipponen, J. M. T. (2015). Johdatus sosiaalipsykologiaan. 2. uudistettu painos. Helsinki: Edita.

(Teos on saatavilla myös ruotsiksi nimellä Socialpsykologi: en introduktion.)

Viikkotehtävistä (ks. alla) saa kurssin aikana oppimista edistävää yhteispalautetta, ja kurssin arvosana (asteikolla 0 – 5) perustuu monivalintatenttiin. Arviointikriteerit ovat etukäteen nähtävillä kurssin Moodle-ympäristössä.

Verkkokurssi ajoittuu 4.5.-21.6.20 väliselle ajalle. Tämän jälkeen opiskelija suorittaa monivalintatentin Moodlessa 22.6.-20.7.20 välisenä aikana. Opinto-oikeuteen kuuluu kaksi tenttikertaa. Kurssin suoritus edellyttää luentotallenteiden kuuntelua, kurssikirjan ja sitä syventävien tekstien lukemista sekä lyhyiden kirjallisten tehtävien tekemistä ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin liittyen. Kurssin arvosana perustuu lopuksi suoritettavaan monivalintatenttiin.

Kurssin suorittaminen edellyttää sitoutumista viikoittaiseen aikatauluun. Tehtävien tekeminen alkaa heti kurssin alkaessa, ja tehtävien palautuksia on joka viikko. Tehtävien palautuspäivät ja muut tarkemmat tiedot kurssin suorituksesta ilmoitetaan verkko-oppimisympäristö Moodlessa, joka avautuu 4.5.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Jos tarvitset erityisjärjestelyjä tenttiin, ilmoita asiasta heti opintojaksolle ilmoittautumisen jälkeen. Toimita samalla erityisjärjestelyjä varten kopio lääkärintodistuksesta tai erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunnosta osoitteeseen: specialneeds@helsinki.fi.

Opintojakso on osa Sosiaalitieteiden opintokokonaisuutta I (15 tai 25 op).