Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Huom! Muiden kuin sosiaalitieteiden koulutusohjelman perustutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen alkaa 13.8.20 klo 10.00.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Huom! Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat (EI koske sosiaalitieteiden koulutusohjelman opiskelijoita). Avoin yliopisto järjestää opetusta läsnä oleville muiden kuin sosiaalitieteiden koulutusohjelman perustutkinto-opiskelijoille. Opetus on maksutonta ja kiintiö on 60 paikkaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintojaksolle ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston kurssisivun kautta (ei WebOodissa). Huom! Muiden kuin sosiaalitieteiden koulutusohjelman perustutkinto-opiskelijoiden ilmoittautuminen alkaa 13.8.20 klo 10.00.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kurssi sopii kaikille vuorovaikutuksesta, ryhmien välisistä suhteista ja yksilön ja yhteiskunnan suhteesta kiinnostuneille.

Opintojakson käytyään opiskelija on tutustunut sosiaalipsykologiaan tieteenalana. Hän hahmottaa sen eri tapoja lähestyä tutkittavia ilmiöitä, menetelmällisen rikkauden sekä sovellusarvon yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisussa.

Opintojaksolla perehdytään seuraaviin teemoihin:

• sosiaalipsykologian historia ja luonne tieteenä
• sosiaalipsykologian keskeiset käsitteet, kuten sosiaaliset kognitiot, emootiot, asenteet, identiteetti
• sosiaalipsykologisen tutkimuksen eri lähestymistavat ja niihin kytkeytyvät tutkimuskysymykset sosiaalipsykologian tyypillisimmät tutkimusasetelmat ja -menetelmät
• sosiaalipsykologisen tutkimuksen soveltaminen ongelmanratkaisuun käytännön elämässä sekä tähän liittyvät eettiset kysymykset

Helkama, K. E., Myllyniemi, R. M., Liebkind-Ormala, K. R., Ruusuvuori, J., Lönnqvist, J-E., Hankonen, N. E., Mähönen, T. A. E., Jasinskaja-Lahti, I. & Lipponen, J. M. T. Johdatus sosiaalipsykologiaan 2. uudistettu painos (vuodelta 2015 tai 2020). Helsinki: Edita.

(Teos on saatavilla myös ruotsiksi nimellä Socialpsykologi: en introduktion.)

Viikkotehtävistä (ks. alla) saa kurssin aikana oppimista edistävää yhteispalautetta, ja kurssin arvosana (asteikolla 0 – 5) perustuu lopuksi suoritettavaan verkkotenttiin. Arviointikriteerit ovat etukäteen nähtävillä kurssin Moodle-ympäristössä.

Verkkokurssi ajoittuu 02.09–25.10.20 väliselle ajalle. Tämän jälkeen opiskelija suorittaa verkkotentin Moodlessa 26.10-22.11.20 välisenä aikana. Opinto-oikeuteen kuuluu kaksi tenttikertaa, jotka molemmat suoritetaan em. aikana.

Kurssin suoritus edellyttää luentotallenteiden kuuntelua, kurssikirjan ja syventävien tekstien lukemista sekä lyhyiden kirjallisten tehtävien tekemistä ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin liittyen. Kurssin arvosana perustuu lopuksi suoritettavaan verkkotenttiin.

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivisuutta ja sitoutumista viikoittaiseen aikatauluun. Tehtävien tekeminen alkaa heti kurssin alkaessa, ja tehtävien palautuksia on viikoittain. Tehtävien palautuspäivät ja muut tarkemmat tiedot kurssin suorituksesta ilmoitetaan verkko-oppimisympäristö Moodlessa, joka avautuu 2.9.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Jos tarvitset erityisjärjestelyjä tenttiin, ilmoita asiasta heti opintojaksolle ilmoittautumisen jälkeen. Toimita samalla erityisjärjestelyjä varten kopio lääkärintodistuksesta tai erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunnosta osoitteeseen: specialneeds@helsinki.fi.

Opintojakso on osa Sosiaalitieteiden perusopintoja 25 op.