Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

Opintojakson järjestää Helsingin työväenopisto.

Ilmoitattautuminen pääkaupunkiseudun kansalais- ja työväenopistojen KURSSIHAKU JA ILMOITTAUTUMINEN järjestelmästä Ilmonet.fi .

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakson suoritettuasi osaat paikantaa sosiaalityön tieteenalana, kansallisena ja kansainvälisenä käytäntönä sekä hahmottaa sosiaalityön yhteydet muihin yhteiskuntatieteisiin. Tiedät sosiaalityön peruskäsitteet ja oppihistorialliset lähtökohdat sekä tunnistat
sosiaalityön keskeiset tutkimusalueet. Tiedät ammattieettiset periaatteet ja sinulla on perustiedot ammatti-identiteetin rakentamiselle sekä sosiaalisten ongelmien ymmärtämiselle.

Opintojaksolla perehdytään sosiaalityön oppihistoriaan ja tiedeperustaan sekä tarkastellaan sosiaalityötä ammatillisena vuorovaikutustyönä. Lisäksi opintojaksolla tutustutaan sosiaalityön arvoihin ja eettisiin periaatteisiin sekä asiakkaiden että ammattilaisten näkökulmista. Opintojaksolla tutustutaan sosiaalityöhön tieteenalana ja luodaan katsaus sen keskeisiin tutkimusalueisiin.

Kirjallisuus

Ife J (2012): Human Rights and Social Work: Towards Rights-Based Practice.
Juhila K. (2006): Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Tampere: Vastapaino.

Oheiskirjallisuus:
Kananoja A., Lähteinen M. ja Marjamäki P. (2017) Sosiaalityön käsikirja, 4. uudistettu laitos.
Törrönen M. ym. (toim.) (2016): Vastavuoroinen sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus

Asteikolla 0 - 5

Opintojakson järjestää Helsingin työväenopisto.

Tarkemmat tiedot löytyvät pääkaupunkiseudun kansalais- ja työväenopistojen KURSSIHAKU JA ILMOITTAUTUMINEN järjestelmästä Ilmonet.fi .

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu viimeistään pe 2.11.2018.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla Avoimen yliopiston opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella.

Verkkotentit (Moodle-ympäristössä):
18.12.2018 klo 17-20
tai
22.1.2019 klo 17-20

Oppimispäiväkirjan palautus
16.12.2018
tai
13.1.2019

Opintojakson osasuoritukset ovat voimassa vain tämän opinto-ohjelman ajan. Myöhässä tulevat tehtävien palautukset laskevat opintojakson arvosanaa. Jos tarvitset erityisjärjestelyjä verkkotenttiin, niin ilmoita asiasta yhteydenottolomakkeella avoimen yliopiston koulutusasiantuntijalle heti ilmoittautumisen jälkeen. Toimita samalla erityisjärjestelyjä varten kopio lääkärintodistuksesta tai erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunnosta osoitteeseen: specialneeds@helsinki.fi.

Luennoilla on läsnäolovelvollisuus (80%).

Opintojakso on osa sosiaalitieteiden opintokokonaisuutta I (15 op tai 25 op).