Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Huom! Helsingin yliopiston koulutusohjelmien perustutkinto-opiskelijat (EI koske sosiaalitieteiden koulutusohjelman opiskelijoita). Avoin yliopisto järjestää opetusta läsnä oleville koulutusohjelmien perustutkinto-opiskelijoille (POISLUKIEN sosiaalitieteiden koulutusohjelman opiskelijat). Opetus on maksutonta ja kiintiö on 60 paikkaa. Opintojaksolle ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston kurssisivun kautta kohdasta Ilmoittaudu (ei WebOodissa).

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakson suoritettuasi osaat paikantaa sosiaalityön tieteenalana, kansallisena ja kansainvälisenä käytäntönä sekä hahmottaa sosiaalityön yhteydet muihin yhteiskuntatieteisiin. Tiedät sosiaalityön peruskäsitteet ja oppihistorialliset lähtökohdat sekä tunnistat
sosiaalityön keskeiset tutkimusalueet. Tiedät ammattieettiset periaatteet ja sinulla on perustiedot ammatti-identiteetin rakentamiselle sekä sosiaalisten ongelmien ymmärtämiselle.

Opintojaksolla perehdytään sosiaalityön oppihistoriaan ja tiedeperustaan sekä tarkastellaan sosiaalityötä ammatillisena vuorovaikutustyönä. Lisäksi opintojaksolla tutustutaan sosiaalityön arvoihin ja eettisiin periaatteisiin sekä asiakkaiden että ammattilaisten näkökulmista. Opintojaksolla tutustutaan sosiaalityöhön tieteenalana ja luodaan katsaus sen keskeisiin tutkimusalueisiin.

Kirjallisuus

Ife J (2012): Human Rights and Social Work: Towards Rights-Based Practice.
Juhila K. (2006): Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Tampere: Vastapaino.

Oheiskirjallisuus:
Kananoja A., Lähteinen M. ja Marjamäki P. (2017) Sosiaalityön käsikirja, 4. uudistettu laitos.
Törrönen M. ym. (toim.) (2016): Vastavuoroinen sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus

Asteikolla 0 - 5

Verkkokurssi: luentotallenteet, verkkokeskustelu, oppimispäiväkirja ja verkkotentti

Syksyn 2019 kurssi opiskellaan aikavälillä 28.10.-17.12.2019.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu viimeistään 28.10.2019 klo 9.

HUOM! Sinun täytyy kirjautua Moodleen viimeistään 3.11.2019 klo 23.59, koska opettaja tekee tämän jälkeen verkkokeskusteluryhmät. Tämän päivämäärän jälkeen jakson opiskelua ei voi aloittaa.

Verkkokeskustelu 4.11.-8.11.2019
Keskustelutehtävänanto on nähtävillä kurssialueella viikko ennen varsinaista keskustelua.
Ma 4.11. julkaistaan verkkokeskusteluiden ryhmäjako klo 16 mennessä ja keskustelu voi alkaa.
Keskustelunavausviesti tulee jättää ke 6.11. klo 16 mennessä. Toisen ryhmäläisen keskustelunavausviestiä kommentoiva viesti tulee jättää pe 8.11. klo 16 mennessä.

Oppimispäiväkirjan palautus su 8.12.2019
Verkkotentti ti 17.12.2019 klo 17-20

Oppimispäiväkirjan palautus 12.1.2020
Verkkotentti ti 21.1.2020 klo 17-20

Opintojakson osasuoritukset ovat voimassa vain tämän opinto-ohjelman ajan.

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Muista ilmoittautua verkkotenttiin viimeistään 10 vrk ennen tenttipäivää Omat sivut -palvelun Osallistumistiedot-sivulla. Myöhässä tulevia ilmoittautumisia ei huomioida.

Lisätietoa verkkotenteistä

Opintojakso on osa sosiaalitieteiden opintokokonaisuutta I (15 op tai 25 op).