Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Huom! Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat (EI koske sosiaalitieteiden koulutusohjelman opiskelijoita). Avoin yliopisto järjestää opetusta läsnä oleville muiden kuin sosiaalitieteiden koulutusohjelman perustutkinto-opiskelijoille. Opetus on maksutonta ja kiintiö on 60 paikkaa. Opintojaksolle ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston kurssisivun kautta kohdasta Ilmoittaudu (ei WebOodissa).

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii aloitusjaksoksi sosiaalityöstä kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuasi osaat paikantaa sosiaalityön tieteenalana, kansallisena ja kansainvälisenä käytäntönä sekä hahmottaa sosiaalityön yhteydet muihin yhteiskuntatieteisiin. Tiedät sosiaalityön peruskäsitteet ja oppihistorialliset lähtökohdat sekä tunnistat
sosiaalityön keskeiset tutkimusalueet. Tiedät ammattieettiset periaatteet ja sinulla on perustiedot ammatti-identiteetin rakentamiselle sekä sosiaalisten ongelmien ymmärtämiselle.

Opintojaksolla perehdytään sosiaalityön oppihistoriaan ja tiedeperustaan sekä tarkastellaan sosiaalityötä ammatillisena vuorovaikutustyönä. Lisäksi opintojaksolla tutustutaan sosiaalityön arvoihin ja eettisiin periaatteisiin sekä asiakkaiden että ammattilaisten näkökulmista. Opintojaksolla tutustutaan sosiaalityöhön tieteenalana ja luodaan katsaus sen keskeisiin tutkimusalueisiin.

Kirjallisuus

Ife J (2012): Human Rights and Social Work: Towards Rights-Based Practice.
Juhila K. (2006): Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Tampere: Vastapaino.

Oheiskirjallisuus:
Kananoja A., Lähteinen M. ja Marjamäki P. (2017) Sosiaalityön käsikirja, 4. uudistettu laitos.
Törrönen M. ym. (toim.) (2016): Vastavuoroinen sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus

Asteikolla 0 - 5

Jakson opettaja: VTM, tohtorikoulutettava Jenni Simola

Verkkokurssi: Luentotallenteet ja niihin liittyvät oppimistehtävät, oppimispäiväkirja ja verkkotentti.

Ajankohta: 26.10.-28.1.2021

Kurssi koostuu kuudesta osiosta, joihin kuhunkin liittyy luentotallenne sekä oppimistehtävä, joka tulee palauttaa ennen seuraavan luentotallenteen julkaisua. Lisäksi oppimispäiväkirja (jonka tekemisessä hyödynnetään tehtyjä oppimistehtäviä) sekä kurssikirjallisuuteen perustuva verkkotentti. Kurssilla käytetään Moodle-oppimisympäristöä.

Moodle-alue avautuu viimeistään 26.10.2020, ja sinne on kirjauduttava 2.11. mennessä. Tämän jälkeen Moodle sulkeutuu ja jaksolle osallistuminen ei ole enää mahdollista. Opintojakson ohjeisiin tutustuminen, lyhyt oma esittely keskustelualueelle sekä ensimmäinen oppimistehtävä tulee myös tehdä 2.11. mennessä.

Osion 1. Luentotallenne katsottavissa 26.10. alkaen ja oppimistehtävän palautus 2.11. mennessä.
Osion 2. Luentotallenne katsottavissa 3.11. alkaen ja oppimistehtävän palautus 9.11. mennessä.
Osion 3. Luentotallenne katsottavissa 10.11. alkaen ja oppimistehtävän palautus 16.11. mennessä.
Osion 4. Luentotallenne katsottavissa 17.11. alkaen ja oppimistehtävän palautus 23.11. mennessä.
Osion 5. Luentotallenne katsottavissa 24.11. alkaen ja oppimistehtävän palautus 30.11. mennessä.
Osion 6. Luentotallenne katsottavissa 1.12 alkaen.

Oppimispäiväkirjan palautus 8.12. mennessä. Huom! Vain yksi palautuspäivä, jota tulee noudattaa.
Verkkotentti 16.12. klo 17-20. (Huom! päivittetty 28.9.)
Uusintatentti 28.1.2021 klo 17-20.
Lisätietoa verkkotenteistä

Opintojakson osasuoritukset ovat voimassa vain tämän opinto-ohjelman ajan.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Mikäli tarvitset verkkotentissä erityisjärjestelyitä (esim. pidennetyn vastausajan), tutustu niitä koskeviin ohjeisiin: Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville. HUOM! Erityisjärjestelyiden tarpeesta tulee ilmoittaa tällä jaksolla poikkeuksellisesti heti opintojakson Moodlen avautumisen (26.10.2020) jälkeen.

Opintojaksolle osallistuu Helsingin evankelisen opiston opiskelijoita.

Opintojakso on osa Sosiaalitieteiden perusopinnot, 25 op -opintokokonaisuutta.