Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Huom! Helsingin yliopiston koulutusohjelmien perustutkinto-opiskelijat (EI koske sosiaalitieteiden koulutusohjelman opiskelijoita). Avoin yliopisto järjestää opetuksen läsnä oleville koulutusohjelmien perustutkinto-opiskelijoille (POISLUKIEN sosiaalitieteiden koulutusohjelman opiskelijat). Opetus on maksutonta ja kiintiö on 60 paikkaa. Opintojaksolle ilmoittaudutaan ylhäällä olevasta Ilmoittaudu–painikkeesta (ei WebOodissa). Ilmoittautuminen maksuttomille kiintiöpaikoille alkaa 16.8.2018 klo 10.00 ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii aloitusjaksoksi kaikille sosiaalitieteistä kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan osaat tarkastella sosiologiaa tieteenalana sekä olet tutustunut sosiologiseen ajattelutapaan, peruskäsitteisiin ja keskeisiin suuntauksiin. Opit tunnistamaan sosiologian peruskäsitteet ja lähestymistavat ja ymmärrät sen, miten niitä sovelletaan globaalin nykymaailman ilmiöiden tarkasteluun.

Opintojakso antaa yleiskatsauksen sosiologiaan tieteenalana ja ajattelutapana sekä esittelee sosiologian peruskäsitteet.

Opintojaksolla käsitellään joitakin keskeisiä sosiologian teorioita, jotka käsittelevät sosiaalista toimintaa, sosiaalista vuorovaikutusta ja sosiaalisia rakenteita, kuten luokkarakennetta ja modernisoitumista.

Kurssilla tutustutaan sosiaalisia ilmiöitä koskevaan tutkimukseen niin kulttuurista, muodista, kaupunkikulttuurista, sosiaalisista merkityksistä kuin perheestä ja muista läheissuhteista. Opintojaksolla avataan sosiologian näkökulmaa yhteiskunnallisesta kehityksestä ja analysoidaan myös aikalaisilmiöitä.

Aro, Jari, Jokivuori, Pertti (2010): Klassinen sosiologia ja moderni maailma. Helsinki: WSOYpro. ISBN: 978-951-0-35263-2 (nid.). Teos löytyy myös e-kirjana.

Asteikolla 0 - 5

Suoritustapa:
Luennot salissa ja/tai luentotallenteet sekä muu verkkomateriaali, mediaseurantatehtävä, verkkokeskustelu ja monivalintatentti

Luennot luentosalissa ja/tai verkossa ja tehtävät Moodlessa

Viikko 37:
1. luento 10.9.2018 P674 klo 17.00-18.45.
2. luento 11.9.2017 P674 klo 17.00-18.45.

Yritä tulla paikalle. Jos se ei kuitenkaan onnistu, luennot ovat katsottavissa tallenteina parin päivän viiveellä.

Viikko 38:
Kuuntele Durkheimin teoria uskonnosta -luentotallenne ja vastaa sitä koskeviin kysymyksiin.
Kuuntele Sosialisaatio, perhe ja läheissuhteet -luentotallenne ja vastaa sitä koskeviin kysymyksiin.

Viikko 39:
Mediatehtävä: kirjoita oma alustuksesi tehtäväalueelle viimeistään 26.9.
Keskustelua alustuksista Moodle-sivuilla: lue muiden kirjoittamia alustuksia ja kommentoi niistä vähintään kahta.
Keskustelu päättyy 3.11.

Kuuntele Stratifikaatio ja Marx -luentotallenne ja vastaa kysymyksiin.

Viikko 40:
Kuuntele Weber kapitalismin hengestä -luentotallenne ja vastaa kysymyksiin.

Kuuntele Työelämä-luentotallenne ja vastaa kysymyksiin.

Viikko 41:
Kuuntele Kulttuuri ja maku sosiologisina ilmiöinä -luentotallenne.
Kuuntele Durkheimin teoria itsemurhasta -luentotallenne ja vastaa kysymyksiin.

Aloita viimeistään lukemaan Aro & Jokivuoren kirjaa.

Viikko 42:
Vastaa käsitteenmäärittelytehtävän kysymyksiin.

Kuuntele Historia ja modernisaatio -luentotallenne.

Valmistaudu luentokuulusteluun lukemalla Aro & Jokivuoren kirjaa, omia luentomuistiinpanojasi ja kertaamalla tallenteiden sisältöä.

Viikko 43:
Monivalintatentti avautuu 25.10.2018 klo 16.00. ja sulkeutuu 16.11. klo 20.00.

Viikko 46:
Kaikki tehtävät on oltava tehtyinä viimeistään 16.11. klo 20.00.

Opintojakson osasuoritukset ovat voimassa vain tämän opinto-ohjelman ajan sekä annetusta aikataulusta tulee pitää kiinni. Myöhässä tulevat vastaukset laskevat arvosanaa.

Jaksolla on käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu viimeistään 7.9.2018. Opintojakson Moodle-sivulle tulee kirjautua 14.9. mennessä (tämän jälkeen kirjautuminen ei enää ole mahdollista).

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Toimita erityisjärjestelyjä varten kopio lääkärintodistuksesta tai erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunnosta osoitteeseen specialneeds@helsinki.fi heti ilmoittatumisen jälkeen. Laita myös asiasta viesti koulutusasiantuntijalle yhteydenottolomakkeella.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on osa sosiaalitieteiden opintokokonaisuutta I (15 op tai 25 op).