Kuva: Pixabay (CC0 Creative Commons)

Sosiologia tutkii ihmistä osana sosiaalisia maailmoja: kulttuuria, yhteiskuntaa, rakenteita ja ilmiöitä.

Sosiaaliset maailmat 5 op on johdatus sosiologiseen tutkimukseen ja tieteenalan keskeisiin teorioihin. Opintojakso alkaa 17.1.2019.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
To 17.1.2019
16:15 - 19:00

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Huom! Helsingin yliopiston koulutusohjelmien perustutkinto-opiskelijat (EI koske sosiaalitieteiden koulutusohjelman opiskelijoita). Avoin yliopisto järjestää opetuksen läsnä oleville koulutusohjelmien perustutkinto-opiskelijoille (POISLUKIEN sosiaalitieteiden koulutusohjelman opiskelijat). Opetus on maksutonta ja kiintiö on 60 paikkaa. Opintojaksolle ilmoittaudutaan ylhäällä olevasta Ilmoittaudu–painikkeesta (ei WebOodissa).

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii aloitusjaksoksi kaikille sosiaalitieteistä kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan osaat tarkastella sosiologiaa tieteenalana sekä olet tutustunut sosiologiseen ajattelutapaan, peruskäsitteisiin ja keskeisiin suuntauksiin. Opit tunnistamaan sosiologian peruskäsitteet ja lähestymistavat ja ymmärrät sen, miten niitä sovelletaan globaalin nykymaailman ilmiöiden tarkasteluun.

Opintojakso antaa yleiskatsauksen sosiologiaan tieteenalana ja ajattelutapana sekä esittelee sosiologian peruskäsitteet.

Opintojaksolla käsitellään joitakin keskeisiä sosiologian teorioita, jotka käsittelevät sosiaalista toimintaa, sosiaalista vuorovaikutusta ja sosiaalisia rakenteita, kuten luokkarakennetta ja modernisoitumista.

Kurssilla tutustutaan sosiaalisia ilmiöitä koskevaan tutkimukseen niin kulttuurista, muodista, kaupunkikulttuurista, sosiaalisista merkityksistä kuin perheestä ja muista läheissuhteista. Opintojaksolla avataan sosiologian näkökulmaa yhteiskunnallisesta kehityksestä ja analysoidaan myös aikalaisilmiöitä.

Aro, Jari, Jokivuori, Pertti (2010): Klassinen sosiologia ja moderni maailma. Helsinki: WSOYpro. ISBN: 978-951-0-35263-2 (nid.). Teos löytyy myös e-kirjana.

Asteikolla 0 - 5

Alkuluento torstaina 17.1.2019 klo 16:15 – 18.00
yliopistonlehtori, dosentti Maaria Linko avoimesta yliopistosta ja professori Ilkka Arminen sosiaalitieteiden koulutusohjelmasta

Suositellaan luennolle osallistumista paikan päällä. Jos et pääse tulemaan, luentotallenne on katsottavissa muutaman päivän kuluttua luennosta.

Kurssi koostuu verkkoluennoista, verkossa tapahtuvista mediaan perustuvista keskustelutehtävistä, kurssikirjan lukemisesta ja kurssin kuluessa ja lopuksi suoritettavista monivalintatenteistä.

Jaksolla on käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 14.1.2019 klo 9. Opintojakson Moodle-sivulle tulee kirjautua 23.1.2019 mennessä (tämän jälkeen kirjautuminen ei enää ole mahdollista).

Verkkotyöskentelyjaksot
Osio I: 17.1.-29.1.1919
Osio II: 30.1.-12.2.19
Osio III: 13.2.-28.2.19

Kurssin vastuuopettaja on Maaria Linko. Verkkoluennoilla luennoivat prof. Ilkka Arminen ja VTT, tuntiopettaja Mikko J. Virtanen.

Palautekeskustelu on verkossa, siitä informoidaan myöhemmin.

HUOM! Kaikkien tehtävien viimeinen palautuspäivä on 6.3.2019!

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on osa sosiaalitieteiden opintokokonaisuutta I (15 op tai 25 op).