Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kurssi soveltuu opiskelijoille, jotka haluavat kehittää ymmärrystään yhteiskunnasta kokonaisuutena, hahmottaa syy-seuraussuhteita ja oppia, kuinka yhteiskuntapolitiikan tieteenalan keskeiset käsitteet kytkeytyvät ajankohtaiseen julkiseen keskusteluun ja soveltuvat suomalaisen politiikan tulkitsemiseen.

Opiskelija osaa kuvata yhteiskuntapolitiikan osa-alueet, sosiaalipolitiikan peruskäsitteet ja jäsentää hyvinvointivaltioiden toimintaa. Opiskelija tunnistaa sosiaalipolitiikan keskeisimpiä järjestelmiä ja niiden tavoitteita. Opiskelija osaa soveltaa käsitteistöä politiikan tulkitsemiseen.

Opintojakso antaa yleiskatsauksen sosiaalipolitikan ja yhteiskuntapolitiikan tieteenalaan ja niiden peruskäsitteisiin ja keskeisiin suuntauksiin. Opintojaksolla käsitellään hyvinvointivaltion toimintaa sekä erilaisten politiikkasektoreiden toimintaa käsitteellisesti ja historian kautta esimerkiksi eläkepolitiikkaa ja perhepolitiikkaa tarkastellen.

Niemelä, Mikko (toim.): Eurooppalaiset elinolot. Teemakirja. Helsinki: Kela, 2014
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/45396

Saari, Taipale, Kainulainen (toim.): Hyvinvointivaltion moderneja klassikoita. Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2013.
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/129163/Diak_A_38_ISBN_978-952-493-195-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Asteikolla 0 - 5

Kurssi ajoittuu 2.5.-4.6.18 väliselle ajalle. Kurssin suoritukseen kuuluu seitsemän luentotallennetta ja essee. Tarkemmat tiedot esseestä ilmoitetaan Moodlessa.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa 2.5.18.

Linkin ja kurssiavaimen Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso on osa Sosiaalitieteiden opintokokonaisuutta I (15 tai 25 op).