Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Huom! Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat (EI koske sosiaalitieteiden koulutusohjelman opiskelijoita). Avoin yliopisto järjestää opetusta läsnä oleville muiden kuin sosiaalitieteiden koulutusohjelman perustutkinto-opiskelijoille. Opetus on maksutonta ja kiintiö on 60 paikkaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintojaksolle ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston kurssisivun kautta (ei WebOodissa).

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kurssi soveltuu opiskelijoille, jotka haluavat kehittää ymmärrystään yhteiskunnasta kokonaisuutena, hahmottaa syy-seuraussuhteita ja oppia, kuinka yhteiskuntapolitiikan tieteenalan keskeiset käsitteet kytkeytyvät ajankohtaiseen julkiseen keskusteluun ja soveltuvat suomalaisen politiikan tulkitsemiseen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvata yhteiskuntapolitiikan osa-alueet ja sosiaalipolitiikan peruskäsitteet
  • jäsentää hyvinvointivaltioiden toimintaa
  • tunnistaa sosiaalipolitiikan keskeisimpiä järjestelmiä ja niiden tavoitteita
  • soveltaa käsitteistöä politiikan tulkitsemiseen.

Opintojakso antaa yleiskatsauksen sosiaalipolitiikan ja yhteiskuntapolitiikan tieteenaloihin ja niiden peruskäsitteisiin ja keskeisiin suuntauksiin. Opintojaksolla käsitellään hyvinvointivaltion toimintaa sekä erilaisten politiikkasektoreiden toimintaa käsitteellisesti ja historian kautta esimerkiksi eläkepolitiikkaa ja perhepolitiikkaa tarkastellen.

Pakollinen kirjallisuus:

Niemelä, Mikko (toim.): Eurooppalaiset elinolot. Teemakirja. Helsinki: Kela, 2014

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/45396

Saari, Juho & Taipale, Sakari; Kainulainen, Sakari: (toim.): Hyvinvointivaltion moderneja klassikoita. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2013.

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/129163/Diak_A_38_ISBN_978-952-493-195-3.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Suositeltava kirjallisuus:

Hiilamo, Heikki & Niemelä, Heikki & Pykälä, Pertti & Riihelä, Marja & Vanne, Reijo: Sosiaaliturva ja elämänvaiheet : Suomen sosiaaliturvan kehitys esimerkkien ja tilastojen valossa . Helsinki: Kela 2012.

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/33747/Sosiaaliturva_ja_elamanvaiheet.pdf

Kestilä, Laura & Karvonen, Sakari (toim.): Suomalaisten hyvinvointi 2018. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2019.

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137498/THL_Suomalaisten%20hyvinvointi%202018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Asteikolla 0 - 5

Verkkokurssi ajoittuu 30.10-13.12.20 väliselle ajalle. Kurssin suoritukseen kuuluu luentotallenteet ja verkkotentti. Kurssilla on käytössä Sosiaalitieteiden koulutusohjelman syksyn 2020 luennot ja ne ovat Moodlessa kuunneltavissa seuraavasti:
1. luento viimeistään pe 30.10.
2. luento viimeistään pe 6.11.
3. luento viimeistään pe 13.11.
4. luento viimeistään pe 20.11.
5. luento viimeistään pe 27.11.
6. luento viimeistään pe 4.12.
7. luento viimeistään pe 11.12.

Välitentti suoritetaan aikavälillä 23.-29.11, tentin kesto 1 tunti. Tentissä suoritetaan kirjallisuus ja kolme ensimmäistä luentoa. Tentin voi uusia yhden kerran. Lopputentti 15.12 klo 17-19. Uusintatentti järjestetään 1.2.21 klo 17-19. Tarkemmat tiedot tenteistä kerrotaan Moodlessa.

Jos tarvitset erityisjärjestelyjä tenttiin, ilmoita asiasta heti opintojaksolle ilmoittautumisen jälkeen. Toimita samalla erityisjärjestelyjä varten kopio lääkärintodistuksesta tai erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunnosta osoitteeseen: specialneeds@helsinki.fi

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 29.10.20.

Linkin ja kurssiavaimen Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojaksolle osallistuu Helsingin evankelisen opiston opiskelijoita.

Opintojakso on osa Sosiaalitieteiden perusopintoja 25 op.