Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan tenttipäivä ja ilmoitetaan tentittävä kirjallisuus. Ilmoittaudu viimeistään 10 vuorokautta ennen valitsemaasi tenttiajankohtaa. Jaksolle mahtuvat kaikki ajoissa ilmoittautuvat opiskelijat.

Miten opiskelemaan?

Läsnä oleville muiden kuin sosiaalitieteiden koulutusohjelmien perustutkinto-opiskelijoille on varattu 60 maksutonta paikkaa. Opintojaksolle ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston kurssisivun kautta kohdasta Ilmoittaudu (ei WebOodissa). Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kuvaus

AYSOSK-103/SOSK-103 Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä (Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I, 15 tai 25 op)

Opintojakson suoritettuasi olet tutustunut erilaisiin sosiaalisiin ilmiöihin ja ihmiskäsityksiin. Opintojaksoon kuuluviin väitöskirjoihin tutustumalla opit tunnistamaan sosiaalisia ilmiöitä ja niiden käsitteellistämisen ja tutkimisen periaatteita. Osaat esitellä sosiaalitieteellisen tiedonmuodostuksen pääpiirteitä ja pystyt määrittelemään tutkimuskysymysten ja tutkimusmenetelmien keskinäisen suhteen.

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin tapoihin hahmottaa sosiaalisia ilmiöitä ja ymmärtää ihmisen olemusta suhteessa toisiin ihmisiin ja ympäristöönsä. Lisäksi opiskelija tutustuu sosiaalitieteelliseen tutkimukseen kahden kirjalistasta valinnaisen väitöskirjan avulla. Opintojakso antaa valmiuksia sosiaalisten ilmiöiden havaitsemiseen ja käsitteellistämiseen sekä sosiaalitieteellisen tiedonmuodostuksen ymmärtämiseen.

Kaikki tenttivät Lauri Rauhalan teoksen ja sen lisäksi kaksi valitsemaansa väitöskirjaa kirjalistasta.

Lauri Rauhala: Henkinen ihminen. Gaudeamus 2009. Luetaan sivut 67-367.

Opiskelijan valinnan mukaan kaksi seuraavista väitöskirjoista:
Riitta Granfelt: Kertomuksia naisten kodittomuudesta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1998.
Lotta Haikkola (2012) Monipaikkainen nuoruus – toinen sukupolvi, transnationaalisuus ja identiteetit. Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos.
Maija Jäppinen: Väkivaltatyön käytännöt, sukupuoli ja toimijuus. Etnografinen tutkimus lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden naisten auttamistyöstä Venäjällä. Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos 2015.
Merja Laitinen: Häväistyt ruumiit, rikotut mielet. Tutkimus lapsina läheissuhteissa seksuaalisesti hyväksikäytettyjen naisten ja miesten elämästä. Vastapaino 2004.
Harry Lunabba: När vuxna möter pojkar i skolan - insyn, inflytande och sociala relationer. Mathilda Wrede-institutet 2013.
Elina Pekkarinen: Stadilaispojat, rikokset ja lastensuojelu. Viisi tapaustutkimusta kuudelta vuosikymmeneltä. Nuorisotutkimusseura 2010.
Päivi Rissanen: Toivoton tapaus? Autoetnografia sairastumisesta ja kuntoutumisesta. Kuntoutussäätiö 2015.
Heidi Ruohio: Suomalaiset kansainvälisesti adoptoidut. Perheeseen ja kansaan kuuluminen. Nuorisotutkimusseura 2016.
Tuomas Ylä-Anttila (2010) Politiikan paluu: Globalisaatioliike ja julkisuus. Vastapaino.

Asteikolla 0 - 5

Kirjallisuuskuulustelu:
la 9.12.2017 klo 9-13
la 27.1.2018 klo 9-13
la 24.3.2017 klo 9-13

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Tenttipaikat

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita