Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 21.1.2019
17:00 - 19:45
Ma 28.1.2019
17:00 - 19:45
Ma 4.2.2019
17:00 - 19:45
Ma 18.3.2019
17:00 - 19:45
To 21.3.2019
17:00 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Huom! Helsingin yliopiston koulutusohjelmien perustutkinto-opiskelijat (EI koske sosiaalitieteiden koulutusohjelman opiskelijoita). Avoin yliopisto järjestää opetusta läsnä oleville koulutusohjelmien perustutkinto-opiskelijoille (POISLUKIEN sosiaalitieteiden koulutusohjelman opiskelijat). Opetus on maksutonta ja kiintiö on 60 paikkaa. Opintojaksolle ilmoittaudutaan ylhäällä olevasta Ilmoittaudu –painikkeesta (ei WebOodissa).

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

AYSOSK-103/SOSK-103 Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä (Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I, 15 tai 25 op)

Opintojakson suoritettuasi olet tutustunut erilaisiin sosiaalisiin ilmiöihin ja ihmiskäsityksiin. Opintojaksoon kuuluviin väitöskirjoihin tutustumalla opit tunnistamaan sosiaalisia ilmiöitä ja niiden käsitteellistämisen ja tutkimisen periaatteita. Osaat esitellä sosiaalitieteellisen tiedonmuodostuksen pääpiirteitä ja pystyt määrittelemään tutkimuskysymysten ja tutkimusmenetelmien keskinäisen suhteen.

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin tapoihin hahmottaa sosiaalisia ilmiöitä ja ymmärtää ihmisen olemusta suhteessa toisiin ihmisiin ja ympäristöönsä. Lisäksi opiskelija tutustuu sosiaalitieteelliseen tutkimukseen kahden kirjalistasta valinnaisen väitöskirjan avulla. Opintojakso antaa valmiuksia sosiaalisten ilmiöiden havaitsemiseen ja käsitteellistämiseen sekä sosiaalitieteellisen tiedonmuodostuksen ymmärtämiseen.

Asteikolla 0-5

Opiskelijoiden laatimat referaatit väitöskirjoista arvioidaan teemojen käsittelemisen ja tekstin johdonmukaisuuden sekä kieliasun muodostamana kokonaisuutena arvosteluasteikolla 0-5. Samoin esitykset arvioidaan teemojen käsittelemisen sekä esittämisen kokonaisuutena arvosteluasteikolla 0-5. Lauri Rauhalan kirjaan ja luentomateriaaliin pohjautuva verkkotentti arvostellaan asteikolla hylätty-hyväksytty.

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu hyväksytytystä tenttisuorituksesta sekä kahden referaatin (1/3 + 1/3) ja esityksen (1/3) keskiarvosta.

Luennot ja referaattiseminaari (yht. 17 h), ryhmätyöskentelyä ja ryhmätyön esitys, verkkotallenteet Rauhalan teoksesta sekä verkkotentti luennoista ja Rauhalan teoksesta

Luentojen välissä 5.2.-1.3.2019 on tauko, jolloin kirjoitetaan 2 referaattia kahden väitöskirjan pohjalta.

Referaattien palautus Moodleen 1.3.2019 HUOM! Vain yksi palautuspäivä

Verkkotentti
to 28.3. klo 18-19
tai
ma 29.4. klo 18-19

Luennoilla on läsnäolovelvollisuus (75%).

Opintojaksolla on käytössä Moodle, joka aukeaa to 17.1.2019. Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksellasi.