Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 6.5.2019
17:00 - 19:45
Ti 7.5.2019
17:00 - 19:45
Ma 13.5.2019
17:00 - 19:45
Ma 17.6.2019
17:00 - 19:45
Ti 18.6.2019
17:00 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

AYSOSK-103/SOSK-103 Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä (Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I, 15 tai 25 op)

Opintojakson suoritettuasi olet tutustunut erilaisiin sosiaalisiin ilmiöihin ja ihmiskäsityksiin. Opintojaksoon kuuluviin väitöskirjoihin tutustumalla opit tunnistamaan sosiaalisia ilmiöitä ja niiden käsitteellistämisen ja tutkimisen periaatteita. Osaat esitellä sosiaalitieteellisen tiedonmuodostuksen pääpiirteitä ja pystyt määrittelemään tutkimuskysymysten ja tutkimusmenetelmien keskinäisen suhteen.

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin tapoihin hahmottaa sosiaalisia ilmiöitä ja ymmärtää ihmisen olemusta suhteessa toisiin ihmisiin ja ympäristöönsä. Lisäksi opiskelija tutustuu sosiaalitieteelliseen tutkimukseen kahden kirjalistasta valinnaisen väitöskirjan avulla. Opintojakso antaa valmiuksia sosiaalisten ilmiöiden havaitsemiseen ja käsitteellistämiseen sekä sosiaalitieteellisen tiedonmuodostuksen ymmärtämiseen.

Pakollinen kirjallisuus:
Lauri Rauhala: Henkinen ihminen. Gaudeamus 2009. Luetaan sivut 67-367.

Opettajan luennoilla ilmoittama lisämateriaali.

Opiskelijan valinnan mukaan kaksi seuraavista väitöskirjoista:
Autonen-Vaaraniemi, Leena (2009): Eronneiden miesten kodit ja kotikäytännöt​. Tampereen yliopisto
Granfelt, Riitta (1998): Kertomuksia naisten kodittomuudesta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Haikkola, Lotta (2012) Monipaikkainen nuoruus – toinen sukupolvi, transnationaalisuus ja identiteetit. Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos.
Heino, Eveliina (2018) Yhteiskunnan jäsenyyden ehdot. Arjen kansalaisuuden rakentaminen ja peruspalvelukokemukset venäläistaustaisten perheiden kertomuksissa. Helsingin yliopisto.
Juvonen, Tarja (2015): Sosiaalisesti kontrolloitu, hauraasti autonominen – nuorten toimijuuden rakentuminen etsivässä työssä. Nuorisotutkimusseura.
Jäppinen, Maija (2015): Väkivaltatyön käytännöt, sukupuoli ja toimijuus. Etnografinen tutkimus lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden naisten auttamistyöstä Venäjällä. Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos.
Kaittila, Anniina (2017): Rahakonfliktit ja taloudellinen väkivalta parisuhteissa. Turun yliopisto.
Kataja, Kati (2012): Lapsuuden rajoilla. Normaalin ja poikkeavan määrittyminen huostaanottoasiakirjoissa. Turun yliopisto.
Kiuru, Hanna (2015): A story of tragedy. The life of young people- ended through suicide. As told by the parents. Turun yliopisto.
Kuusisto, Katja (2010): Kolme reittiä alkoholismista toipumiseen: Tutkimus muutoksesta hoidon ja vertaistuen avulla sekä ilman professionaalista hoitoa. Tampereen yliopisto.
Laitinen, Merja (2004): Häväistyt ruumiit, rikotut mielet. Tutkimus lapsina läheissuhteissa seksuaalisesti hyväksikäytettyjen naisten ja miesten elämästä. Vastapaino.
Lunabba, Harry (2013): När vuxna möter pojkar i skolan - insyn, inflytande och sociala relationer. Mathilda Wrede-institutet.
Martin, Marjatta (2016) Nuoruus, vammaisuus ja kuntoutuksen merkitys. Lapin yliopisto
Mikkonen, Enni (2017): Bridges over the Mountain Ranges - Ethnography on the Complexities of Transition in Women’s Social Position in Nepalese Rural Communities. Lapin yliopisto.
Nikupeteri, Anna (2016): Vainottuna – Eron jälkeisen vainon tunnistaminen ja uhrien kohtaaminen. Lapin yliopisto.
Ohisalo, Maria (2017): Murusia hyvinvointivaltion pohjalla. Leipäjonot, koettu hyvinvointi ja huono-osaisuus Kuopio: Itä-Suomen yliopisto
Pekkarinen, Elina (2010): Stadilaispojat, rikokset ja lastensuojelu. Viisi tapaustutkimusta kuudelta vuosikymmeneltä. Nuorisotutkimusseura.
Rissanen, Päivi (2015): Toivoton tapaus? Autoetnografia sairastumisesta ja kuntoutumisesta. Kuntoutussäätiö.
Romakkaniemi, Marjo (2011): Masennus: tutkimus kuntoutumisen kertomusten rakentumisesta. Lapin yliopisto
Ruohio, Heidi (2016): Suomalaiset kansainvälisesti adoptoidut. Perheeseen ja kansaan kuuluminen. Nuorisotutkimusseura.
Skaffari, Pia (2010): Rajat ylittävä prostituutio. Tutkimus naisten kokemuksista pohjoisen itäprostituutiossa. Lapin yliopisto.
Souto, Anne-Mari (2011): Arkipäivän rasismi kouluissa. Etnografinen tutkimus suomalais- ja maahanmuuttajanuorten ryhmäsuhteista. Itä-Suomen yliopisto
Virkola, Elisa (2012): Toimijuutta, refleksiivisyyttä ja neuvotteluja - muistisairaus yksinasuvan naisen arjessa​. Jyväskylän yliopisto.

Asteikolla 0-5

Opiskelijoiden laatimat referaatit väitöskirjoista arvioidaan teemojen käsittelemisen ja tekstin johdonmukaisuuden sekä kieliasun muodostamana kokonaisuutena arvosteluasteikolla 0-5. Samoin esitykset arvioidaan teemojen käsittelemisen sekä esittämisen kokonaisuutena arvosteluasteikolla 0-5. Lauri Rauhalan kirjaan ja luentomateriaaliin pohjautuva verkkotentti arvostellaan asteikolla hylätty-hyväksytty.

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu hyväksytytystä tenttisuorituksesta sekä kahden referaatin (1/3 + 1/3) ja esityksen (1/3) keskiarvosta.

Luennot ja referaattiseminaari (yht. 17 h), ryhmätyöskentelyä ja ryhmätyön esitys, verkkotallenteet Rauhalan teoksesta sekä monivalintatentti luennoista ja Rauhalan teoksesta jakson Moodle-sivulla

Luentojen välissä 14.5.-16.6.2019 2019 on tauko, jonka aikana kirjoitetaan 2 referaattia kahden väitöskirjan pohjalta sekä laaditaan ryhmissä esitys referaattien pohjalta. Huomioi kuitenkin referaattien ja esitysten palautuspäivät.

Referaattien palautus Moodleen 2.6.2019 mennessä.

Esitysten palauttaminen Moodleen 13.6. mennessä.

Monivalintatentti
ti 25.6. klo 18-19
tai
ti 6.8.2019 klo 18-19

Referaattien pohjalta tehdään ryhmissä esitykset, jotka esitetään 17.6. ja 18.6.

Opettajan valitsemat väitöskirjat ja ryhmäjako julkaistaan Moodlessa toiselle luentokerralle. Opettaja määrittelee ryhmät väitöskirjojen teemojen perusteella. Ryhmät sopivat keskenään ryhmätyön toteuttamisen tavan (kasvokkain ja/tai verkossa).

Luennoilla on läsnäolovelvollisuus (75%).

Opintojaksolla on käytössä Moodle, joka aukeaa viimeistään 6.5.2019.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.