Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Koronavirustilanteen takia lähiluennot on peruttu ja opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan verkkokurssina Moodle-alustalla

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa pääsääntöisesti 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Kuvaus

Suositellaan, että opiskelija on suorittanut opintojakson AYSOSK-103/SOSK-103 Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä (Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I, 15 tai 25 op).

Suositellaan, että opiskelija on suorittanut opintojakson AYSOSK-103/SOSK-103 Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä.

Opintojakson suoritettuasi olet tutustunut erilaisiin sosiaalisiin ilmiöihin ja ihmiskäsityksiin. Opintojaksoon kuuluviin väitöskirjoihin tutustumalla opit tunnistamaan sosiaalisia ilmiöitä ja niiden käsitteellistämisen ja tutkimisen periaatteita. Osaat esitellä sosiaalitieteellisen tiedonmuodostuksen pääpiirteitä ja pystyt määrittelemään tutkimuskysymysten ja tutkimusmenetelmien keskinäisen suhteen.

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin tapoihin hahmottaa sosiaalisia ilmiöitä ja ymmärtää ihmisen olemusta suhteessa toisiin ihmisiin ja ympäristöönsä. Lisäksi opiskelija tutustuu sosiaalitieteelliseen tutkimukseen kahden kirjalistasta valinnaisen väitöskirjan avulla. Opintojakso antaa valmiuksia sosiaalisten ilmiöiden havaitsemiseen ja käsitteellistämiseen sekä sosiaalitieteellisen tiedonmuodostuksen ymmärtämiseen.

Pakollinen kirjallisuus:
Lauri Rauhala: Henkinen ihminen. Gaudeamus 2009. Luetaan sivut 67-367.
Maritta Törrönen ym.: Vastavuoroinen sosiaalityö. Gaudeamus 2016. Luetaan sivut 5-123.

Opettajan luennoilla ilmoittama lisämateriaali.

Opiskelijan valinnan mukaan kaksi seuraavista väitöskirjoista:
Autonen-Vaaraniemi, Leena (2009): Eronneiden miesten kodit ja kotikäytännöt​. Tampereen yliopisto
Granfelt, Riitta (1998): Kertomuksia naisten kodittomuudesta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Haikkola, Lotta (2012) Monipaikkainen nuoruus – toinen sukupolvi, transnationaalisuus ja identiteetit. Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos.
Heino, Eveliina (2018) Yhteiskunnan jäsenyyden ehdot. Arjen kansalaisuuden rakentaminen ja peruspalvelukokemukset venäläistaustaisten perheiden kertomuksissa. Helsingin yliopisto.
Juvonen, Tarja (2015): Sosiaalisesti kontrolloitu, hauraasti autonominen – nuorten toimijuuden rakentuminen etsivässä työssä. Nuorisotutkimusseura.
Jäppinen, Maija (2015): Väkivaltatyön käytännöt, sukupuoli ja toimijuus. Etnografinen tutkimus lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden naisten auttamistyöstä Venäjällä. Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos.
Kaittila, Anniina (2017): Rahakonfliktit ja taloudellinen väkivalta parisuhteissa. Turun yliopisto.
Kataja, Kati (2012): Lapsuuden rajoilla. Normaalin ja poikkeavan määrittyminen huostaanottoasiakirjoissa. Turun yliopisto.
Kiuru, Hanna (2015): A story of tragedy. The life of young people- ended through suicide. As told by the parents. Turun yliopisto.
Kuusisto, Katja (2010): Kolme reittiä alkoholismista toipumiseen: Tutkimus muutoksesta hoidon ja vertaistuen avulla sekä ilman professionaalista hoitoa. Tampereen yliopisto.
Laitinen, Merja (2004): Häväistyt ruumiit, rikotut mielet. Tutkimus lapsina läheissuhteissa seksuaalisesti hyväksikäytettyjen naisten ja miesten elämästä. Vastapaino.
Lunabba, Harry (2013): När vuxna möter pojkar i skolan - insyn, inflytande och sociala relationer. Mathilda Wrede-institutet.
Martin, Marjatta (2016) Nuoruus, vammaisuus ja kuntoutuksen merkitys. Lapin yliopisto
Mikkonen, Enni (2017): Bridges over the Mountain Ranges - Ethnography on the Complexities of Transition in Women’s Social Position in Nepalese Rural Communities. Lapin yliopisto.
Nikupeteri, Anna (2016): Vainottuna – Eron jälkeisen vainon tunnistaminen ja uhrien kohtaaminen. Lapin yliopisto.
Ohisalo, Maria (2017): Murusia hyvinvointivaltion pohjalla. Leipäjonot, koettu hyvinvointi ja huono-osaisuus Kuopio: Itä-Suomen yliopisto
Pekkarinen, Elina (2010): Stadilaispojat, rikokset ja lastensuojelu. Viisi tapaustutkimusta kuudelta vuosikymmeneltä. Nuorisotutkimusseura.
Rissanen, Päivi (2015): Toivoton tapaus? Autoetnografia sairastumisesta ja kuntoutumisesta. Kuntoutussäätiö.
Romakkaniemi, Marjo (2011): Masennus: tutkimus kuntoutumisen kertomusten rakentumisesta. Lapin yliopisto
Ruohio, Heidi (2016): Suomalaiset kansainvälisesti adoptoidut. Perheeseen ja kansaan kuuluminen. Nuorisotutkimusseura.
Skaffari, Pia (2010): Rajat ylittävä prostituutio. Tutkimus naisten kokemuksista pohjoisen itäprostituutiossa. Lapin yliopisto.
Souto, Anne-Mari (2011): Arkipäivän rasismi kouluissa. Etnografinen tutkimus suomalais- ja maahanmuuttajanuorten ryhmäsuhteista. Itä-Suomen yliopisto
Virkola, Elisa (2012): Toimijuutta, refleksiivisyyttä ja neuvotteluja - muistisairaus yksinasuvan naisen arjessa​. Jyväskylän yliopisto.

Asteikolla 0-5

Huom! Koronavirustilanteen takia lähiluennot on peruttu ja opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan verkkokurssina Moodle-alustalla.

Verkkotenttien ajankohtaa päivitetty 1.6.

Jakso koostuu verkkotallenteista, niihin liittyvistä verkkotehtävistä, väitöskirjojen pohjalta tehtävistä referaateista sekä verkkotentistä.

Jakson aloitusluento järjestetään livestreaminä 4.5 klo 18-19.30. Luentotallenteet ja niihin liittyvät tehtävät aikataulutetaan ja aikataulu julkaistaan näillä sivuilla mahdollisimman pian. Jaksolla käytettävät verkkotallenteet ovat Lauri Rauhalan teoksesta sekä Maritta Törrösen ja Tarja Juvosen luennoista.

Jaksolla kirjoitetaan 2 referaattia opettajan valitsemien väitöskirjojen pohjalta. Referaattien palautus Moodleen 7.6.2020 mennessä.

Verkkotentti
ti 23.6.2020 klo 18-19.15 TAI to 25.6.2020 klo 18-19.15 (päivitetty 1.6.)
Verkkotentti (uusintatentti)
ti 6.8.2020 klo 18-19.15 (päivitetty 1.6.)

Opintojakson Moodle aukeaa viimeistään 29.4.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.