Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Huom! Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat (EI koske sosiaalitieteiden koulutusohjelman opiskelijoita). Avoin yliopisto järjestää opetusta läsnä oleville muiden kuin sosiaalitieteiden koulutusohjelman perustutkinto-opiskelijoille. Opetus on maksutonta ja kiintiö on 60 paikkaa. Opintojaksolle ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston kurssisivun kautta kohdasta Ilmoittaudu (ei WebOodissa).

Ilmoittautuminen alkaa pääsääntöisesti 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Kuvaus

Suositellaan, että opiskelija on suorittanut opintojakson AYSOSK-103/SOSK-103 Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä (Sosiaalitieteiden perusopinnot 25 op).

Opintojakson suoritettuasi olet tutustunut holistiseen hyvinvointiin ja
ihmiskäsitykseen. Opit tunnistamaan sosiaalisia ilmiöitä ja niiden käsitteellistämisen ja tutkimisen periaatteita.

Opintojaksolla perehdytään erilaisiin tapoihin hahmottaa sosiaalisia ilmiöitä ja ymmärtää ihmisen holistista hyvinvointia. Opintojakso antaa valmiuksia sosiaalisten ilmiöiden havaitsemiseen ja käsitteellistämiseen.

Pakollinen kirjallisuus:
Lauri Rauhala: Henkinen ihminen. Gaudeamus 2009. Luetaan sivut 67-367.
Maritta Törrönen ym.: Vastavuoroinen sosiaalityö. Gaudeamus 2016. Luetaan sivut 5-123.

Asteikolla 0-5

Suoritusmuoto: Verkkoluennot, ryhmän verkkotapaamiset sekä vertaisarviointitapaaminen verkossa, verkkotallenteet, essee (välipalautus ja loppupalautus), kahden välipalautetun esseen vertaisarviointi kirjallisesti ja suullisesti verkossa, verkkotentti

Jaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 7.1.2020. Opintojakson Moodle-sivulle tulee kirjautua 11.1.2020 klo 12 mennessä (tämän jälkeen kirjautuminen ja opintojen aloittaminen ei enää ole mahdollista). Verkkotapaamisten osallistumislinkit sekä tekniset ohjeet osallistumiseen jaetaan jakson Moodlessa.

Kurssi vaatii opiskelijalta aktiivista osallistumista kurssin verkkotapaamisiin, jotka ovat pakollisia. Verkkotapaamisten välissä osallistujat katsovat itsenäisesti kurssin verkkotallenteet ennen esseen palautusta. Verkkoluennot (4kpl) järjestetään:

Ma 11.1.2021 klo 17:00-19:45
Ma 15.2.2021 klo 17:00-19:45
Ma 1.3.2021 klo 17:00-19:45
Ma 8.3.2021 klo 17:00-19:45

Kurssin puolivälissä (19.2.2021) palautetaan ensimmäinen luonnos kurssiesseestä. Esseessä sovelletaan kurssilla opittua ja hyödynnetään pohjana luentoja, kurssilla jaettua materiaalia, verkkotallenteita ja kurssikirjallisuutta. Jokainen osallistuja kirjoittaa seuraavan viikon aikana (22.-28.2.2021) kaksi noin yhden sivun mittaista kirjallista palautetta kahden toisen osallistujan esseeluonnoksista. Vertaisarvioinnit tehdään apukysymysten avulla noudattaen kurssin arviointikriteereitä ja vertaisarvioinnin periaatteita, jotka käydään yhdessä läpi kurssin verkkotapaamisilla. Vertaispalaute käydään myös suullisesti läpi pienryhmissä 1.3.2021 verkkotapaamisen yhteydessä.

Jokainen opiskelija saa kaksi vertaispalautetta omasta esseestään. Lopullisessa kurssiesseessä (palautuspäivä joko 12.3. tai 26.3.2021) tulee hyödyntää saatua vertaispalautetta ja liittää esseeseen lyhyt selvitys siitä, miten palaute on huomioitu.

Kurssilla on lisäksi loppuverkkotentti, joka on monivalintatentti.

Esseiden välipalautus Moodleen 19.2.2021 klo 23:00 mennessä. Esseiden vertaisarviointien (2 arviointia) palautus Moodleen 28.2.2021 klo 23:00 mennessä. HUOM! Välipalautuksella ja vertaisarvioinneilla vain yksi palautuspäivä.

Esseiden loppupalautus Moodleen 12.3.2021 klo 23:00 mennessä TAI 26.3.2021 klo 23:00 mennessä.

Verkkotentti Moodlessa 18.3.2021 klo 18:00-18:30
Uusintaverkkotentti Moodlessa 1.4.2021 klo 18:00-18:30

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on valinnainen osa Sosiaalitieteiden aineopintoja 35 op -opintokokonaisuutta.