Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Kurssi on peruttu. Seuraava kurssi järjestetään syksyllä 2020.
https://courses.helsinki.fi/fi/aysosk-206/136346603

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 3.8.2020
16:30 - 19:45
Ke 5.8.2020
16:30 - 19:45
Ma 10.8.2020
16:30 - 19:45
Ke 12.8.2020
16:30 - 19:45
Ke 19.8.2020
16:30 - 19:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja. Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kriminologian kurssi sopii kaikille rikollisuuteen liittyvistä kysymyksistä kiinnostuneille sekä erityisesti niille, jotka suunnittelevat uraa tai jo työskentelevät rikosseuraamuksiin, turvallisuuteen, syrjäytymiseen tai lapsiin ja nuoriin liittyvien kysymysten parissa.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot kriminologian tutkimuskohteista ja kysymyksenasetteluista, koskien sekä rikoskäyttäytymisen että sosiaalisen kontrollin tutkimusta. Opiskelija tietää kriminologisen tutkimuksen aineistoperustan ja alan metodologiset erityispiirteet. Hän ymmärtää keskeisten kriminologisten teorioiden peruspiirteet.

Jaksolla käsitellään kriminologian keskeiset tutkimuskohteet, rikollisuuden rakenne ja kehitys, rikollisuutta selittävät teoriat, oikeustaju ja sen rakentuminen, rikollisuuden uudet muodot, sekä rikollisuuden äärimuodot.

Kivivuori, J. & Aaltonen, M. & Näsi, M. & Suonpää, K. & Danielsson, P. (2018): Kriminologia. Rikollisuus ja kontrolli muuttuvassa yhteiskunnassa. Helsinki, Gaudeamus.

Asteikolla 0 - 5

Luennot 20 h, itsenäinen oppimistehtävä ja examinarium tentti. Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä osallistumista opetukseen.

Examinarium tentti suoritetaan 24.8.-12.9.20 välisenä aikana ja uusintatentti ajalla 28.9.-17.10.20

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa 3.8.20.

Linkin ja kurssiavaimen Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Examinarium (ns. tenttiakvaario) on tila, jossa opiskelija suorittaa tentin. Tenttitilassa on tietokone tenttikysymyksiin vastaamiseen ja tallentava tenttivalvonta.

Opiskelijan tenttiprosessi Examinariumissa:

  1. Ilmoittaudu ensin Avoimen yliopiston järjestämälle kurssille opinto-ohjelmassa olevan Ilmoittaudu-painikkeen kautta. Huom! Myös yliopiston perustutkinto-opiskelijat. Tenttiajan ja -paikan varaaminen on mahdollista vasta ilmoittautumista seuraavana päivänä.
  2. Varaa tenttiaika ja -paikka Examinariumista http://blogs.helsinki.fi/examinarium/opiskelijanohjeet/

Jos sinulla on tenttiin liittyviä erityisjärjestelytarpeita, ilmoita siitä heti opintojaksolle ilmoittautumisen jälkeen. Toimita samalla erityisjärjestelyjä varten kopio lääkärintodistuksesta tai erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunnosta osoitteeseen: specialneeds@helsinki.fi.

AYSOSK-206 Kriminologia on Sosiaalitieteiden aineopintojen valinnainen opintojakso.