Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Huom! Helsingin yliopiston koulutusohjelmien perustutkinto-opiskelijat (EI koske sosiaalitieteiden koulutusohjelman opiskelijoita). Avoin yliopisto järjestää opetusta läsnä oleville koulutusohjelmien perustutkinto-opiskelijoille (POISLUKIEN sosiaalitieteiden koulutusohjelman opiskelijat). Opetus on maksutonta ja kiintiö on 60 paikkaa. Opintojaksolle ilmoittaudutaan ylhäällä olevasta Ilmoittaudu –painikkeesta (ei WebOodissa).

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Saat yleisen käsityksen siitä, mitä väestötiede on ja miten se on kehittynyt. Tunnistat keskeiset väestön rakenne- ja muutostekijät sekä ymmärtää niiden keskinäisen vuorovaikutuksen periaatteet. Hahmotat väestöilmiöiden yhteiskunnallisia seurauksia sekä sen, miten yhteiskunnallinen konteksti puolestaan vaikuttaa niihin. Osaat kuvata tyypillisesti käytettyjä aineistoja ja menetelmiä sekä osaat selittää tärkeimpien lähestymistapojen ja ajattelumallien keskeisen sisällön. Lisäksi saat väestöilmiöitä koskettelevan tutkimuksen "lukutaidon" ja pystyt arvioimaan kriittisesti väestöilmiöitä koskevaa mediatietoa.

Opintojaksolla annettava oheiskirjallisuus, joka on osin suomenkielistä ja osin englanninkielistä.

Asteikolla 0-5 (0 = hylätty, 1 = välttävä, 2 = tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 = kiitettävä, 5 = erinomainen)

Suoritustapa: Verkkoluentojen yhteydessä luettava kirjallisuus tai kuunneltava materiaali, monivalintatehtävät (1–5), teemakeskustelu sekä kolme esseetä.

Opintojakso ajoittuu 29.10.-16.12.2018 väliselle ajalle.

Kurssin Moodle-sivut aukeavat 29.10.2018 klo 9, jolloin opiskelu alkaa. Moodleen tulee kirjautua 12.11.2018 mennessä.

Verkkoluentojen ja luettavien tai kuunneltavien materiaalien lisäksi opintojaksoon kuuluu palautettavia tehtäviä.

Opintojakso muodostuu seitsemästä teemasta, jotka ovat:
Teema 1 Väestötiede tieteenalana ja väestöllinen transitio
Teema 2 Väestötieteen aineistot ja menetelmät
Teema 3 Syntyneisyys ja hedelmällisyys
Teema 4 Kuolleisuus, kuolleisuuserot ja terveys
Teema 5 Muuttoliike ja väestöennusteet
Teema 6 Väestön ikääntyminen
Teema 7 Maailman väestönkehitys ja väestöongelmat

Esseiden (1-3) palautus 28.12.2018
Teemakeskustelu 26.11.-2.12.2018

Opintojakson tarkempi aikataulu ilmoitetaan Moodlessa.

Kurssin läpipääsyn ehtona on se, että kaikki kurssin monivalinta- ja kirjoitutehtävät on tehty ajallaan. Osasuoritukset eli monivalinta- ja kirjoitustehtävät ovat voimassa vain tämän kurssin ajan ja niitä ei voi siirtää seuraavalle kurssille.

Kurssiarvosana määräytyy esseiden painottamattomana keskiarvona (asteikko 0-5).

HUOM! Varaa riittävästi aikaa itsenäiseen ja ryhmässä tapahtuvaan verkkotyöskentelyyn kurssin aikana.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Väestötieteen johdantokurssia ei järjestetä keväällä 2019.

AYSOSK-207 Väestötieteen johdanto -jakson on valinnainen AYSOSK-206 Kriminologian-opintojakson kanssa Sosiaalitieteiden opintokokonaisuudessa I (AYSOSK-501) ja opintokokonaisuudessa II (AYSOSK-502).