Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Tervetuloa opintojaksolle!

Opintojaksolla tutustut kulutustutkimuksen piirissä tehtävään tutkimukseen ja alan tieteellisiin keskusteluihin.

Opintojaksolla perehdytään kulutustutkimuksen historiaan sekä ajankohtaisiin kulutustutkimuksen piirissä tehtäviin tutkimuksiin ja tutkimushankkeisiin, niiden lähtökohtiin, teoreettisiin taustoihin, metodisiin ratkaisuihin ja tuloksiin. Kohteina ovat asiantuntijoiden esitteleminä mm. kaupan ja ruokakulttuurin tutkimus, some-aineistot, kulutuksen kerrostuminen ja kuluttajien osallistaminen, kestävä kulutus ja kokeilukulttuuri, kuluttajien talousosaaminen, velkaantuminen sekä viitebudjetit. Opintojaksolla harjaannutaan lukemaan kriittisesti tieteellisiä tekstejä ja keskustelemaan niistä monialaisessa ryhmässä. Lisäksi opitaan tunnistamaan esiteltävien tutkimushankkeiden kontribuutiota yhteiskunnalle ja paikantamaan tutkimusteemoihin liittyviä jatkotutkimusaiheita esimerkiksi potentiaalisina opinnäytetyön aiheina.

Opintojakso toteutetaan etäopetuksena. Etäopetuksen toteutustavat voivat vaihdella opetuskerroittain. Linkit suoriin etäluentoihin, etukäteen tallennettuihin luentoihin, oppimateriaaleihin ja ohjeisiin löytyvät opintojakson Moodle-sivuilta. Huomaa, että suorana pidettyjä etäluentoja ei tallenneta, joten osallistu luennoille annetun aikataulun puitteissa.

Mikäli kysyttävää, ota yhteyttä vastuuopettajiin (katri.koistinen(at)helsinki.fi, anna-riitta.lehtinen(at)helsinki.fi).

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Huom! Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat kurssille Weboodin kautta. Kurssilla ei ole maksuttomia paikkoja.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Sopii kaikille kulutustutkimuksesta kiinnostuneille.

Opintojakso vahvistaa kulutustutkimuksen piirissä tehtävän tutkimuksen ja sen teoreettisten ja metodologisten lähtökohtien tuntemista, sekä harjaannuttaa opiskelijaa lukemaan kriittisesti tieteellisiä tekstejä ja keskustelemaan niistä monialaisessa ryhmässä.

Opintojaksolla perehdytään ajankohtaisiin kulutustutkimuksen piirissä tehtäviin tutkimuksiin ja tutkimushankkeisiin, niiden lähtökohtiin, teoreettisiin taustoihin, metodisiin ratkaisuihin ja tuloksiin. Opintojakso koostuu vuorovaikutteisista verkkoluennoista, tuntitehtävistä, opintojakson oheismateriaaleihin perehtymisestä, artikkelireflektioista sekä itsenäisesti tai pienryhmissä laadittavista esseistä.

Ilmoitetaan Moodle oppimisympäristössä.

Arvosana (asteikolla 0–5). Arvosteluperusteet ovat nähtävillä kurssin Moodle-alueella.

Verkkokurssiin kuuluu reaaliaikaisia luentoja, tallenteita ja kirjallisia tehtäviä. Etäopetus pidetään to 29.10-3.12.20 klo 12.15-15.45. Kurssin suorittaminen edellyttää etäopetukseen osallistumista ja viikoittaista työskentelyä. Reaaliaikaisia luentoja ei tallenneta. Viimeisen opetuskerran jälkeen tehdään kirjoistustehtäviä noin viikon ajan. Tarkemmat ohjeet ilmoitetaan Moodlessa.

Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman järjestämälle kurssille.

Kurssilla on käytössä Moodle-oppimisympäristö, joka aukeaa 28.10.20. Linkin ja kurssiavaimen Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso on osa Sosiaalitieteiden aineopintoja 35 op.