Kuvaaja: Wilma Hurskainen

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ma 15.1.2018
14:15 - 15:45
Ke 17.1.2018
14:15 - 15:45
Ma 22.1.2018
14:15 - 15:45
Ke 24.1.2018
14:15 - 15:45
Ma 29.1.2018
14:15 - 15:45
Ke 31.1.2018
14:15 - 15:45
Ma 5.2.2018
14:15 - 15:45
Ke 7.2.2018
14:15 - 15:45
Ma 12.2.2018
14:15 - 15:45
Ke 14.2.2018
14:15 - 15:45

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Kuvaus

Opiskelija osaa etsiä ja arvioida tietoa lasten ja nuorten asemasta, toiminnasta ja hyvinvoinnista suomalaisessa yhteiskunnassa. Opiskelija hallitsee ja ymmärtää yhteiskuntatieteellistä keskustelua ja keskeistä lapsuuden ja nuorisotutkimuksen käsitteistöä. Opiskelija oppii kehittämään ryhmätyötaitojaan ja argumentoimaan kirjallisesti käsityksiään lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen teemoista.

Opintojaksolla tarkastellaan lapsuuden ja nuorisotutkimuksen traditioita ja yhteiskunnallisia kysymyksiä. Opintojaksossa lasten ja nuorten asemaa, toimintaa ja kansalaisuutta koskevaa tutkimusta tarkastellaan kriittisesti. Yhteiskunnan toimintaa ja sen instituutioita arvioidaan suhteessa lapsiin ja nuoriin.

Pakollinen:
Pekkarinen, Elina ja Vehkalahti, Kaisa: Johdanto: Instituutiot lapsuutta ja nuoruutta rakentamassa -
lapset ja nuoret instituutioita uudistamassa. s.9-22 Teoksessa Pekkarinen, Elina, Vehkalahti, Kaisa
& Myllyniemi, Sami (toim.) Lapset ja nuoret instituutioiden kehyksissä, Nuorten elinolot -vuosikirja
2012. Nuorisotutkimusverkosto, THL ja Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta
https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2013/05/elinolot-vuosikirja...

Oheislukemistoa:
Shane Blackman: Youth Subcultural Theory: A Critical Engamemt with the Concept, its Origins and
Politics, from the Chicago School to Postmodernism. Journal of Youth Studies, 1/2005.
Tarja Tolonen: Yhteiskuntaluokan ja paikallisuuden merkitys nuorten ryhmien ja tyylien
muotoutumisessa. Nuorisotutkimus 2/2010.

Lisäksi opetuksen yhteydessä annettava kirjallisuus.

Asteikolla 0-5

Luento-opetusta päiväaikaan 20 t yliopiston keskustakampuksella.

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on osa Lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen 15 op opintoja.