Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautumisen alkamisajankohtaa on siirretty, koska tarkemmat tiedot kurssin suorituksesta puuttuu. Ilmoittautuminen alkaa 20.10 klo 12.00 (tieto päivitetty 9.10.20).

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

AYSOSK-206 Kriminologia

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot virallisen kontrollijärjestelmän normatiivisesta perustasta, painottaen rikoslakia, mutta kattaen myös muun viralliskontrollin oikeudellisen säätelyn. Tavoitteena on voimassa olevan kontrollioikeuden tuntemus, sen keskeisten oikeusperiaatteiden tunnistaminen, yleiskuva rikosprosessista sekä kontrollioikeuden lainvalmistelu- ja lainsäädäntöprosessin ymmärtäminen. Kurssin käytyään opiskelijalla on yleiskuva myös muun virallisen kontrollin oikeusperustasta (lastensuojelu, oppilaitoskontrolli, yksityiset vartiointiliikkeet). Kurssilla opitaan myös perusteet siitä, miten perusoikeudet ja EU-oikeus vaikuttavat kontrollin oikeudelliseen sääntelyyn. Kurssin käytyään opiskelija osaa löytää ja kuvata voimassa olevan oikeudellisen sääntelyn kriminologisen tutkimuksen aihealueella.

Jaksolla kuvataan virallisen kontrollin oikeudellinen perusta. Painopiste on rikoslain ja muuta kontrollia (lastensuojelu, oppilaitoskontrolli, yksityiset vartiointiliikkeet) säätelevien normien luonteen ja sisällön esittelyssä. Kurssi kattaa lisäksi poliisilain, esitutkintalain, pakkokeinolain ja rikosseuraamusten täytäntöönpanoa säätelevät lait. Kurssin pääkohdealue on voimassa olevan lainsäädännön kuvaaminen oikeustieteen näkökulmasta.

Opintojakson pakollinen ja suositeltava kirjallisuus ilmoitetaan kurssin alussa.

Asteikolla 0-5.

Verkkoluennot pidetään Zoomin kautta tiistaisin ja torstaisin 27.10-10.12 klo 12.15-13.45 ja maanantaina 14.12 klo 10.15-13.45. Huom. Luennoista ei tehdä tallenteita. Tarkemmat tiedot kurssin suorituksesta kerrotaan ensimmäisellä luennolla.

Linkki koulutusohjelman opinto-ohjelmaan.

Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman järjestämälle kurssille.

Opintojakso on osa Kriminologian 15 op kokonaisuutta.