Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat kurssille WebOodin kautta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Sopii kaikille Lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen opinnoista kiinnostuneille.

Opiskelija osaa etsiä ja arvioida tietoa lasten ja nuorten asemasta, toiminnasta ja hyvinvoinnista suomalaisessa yhteiskunnassa. Opiskelija hallitsee ja ymmärtää yhteiskuntatieteellistä keskustelua ja pystyy arviomaan ja lukemaan kriittisesti median käsityksiä lapsuudesta ja nuoruudesta. Opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää keskeistä lapsuuden ja nuorisotutkimuksen käsitteistöä. Opiskelija oppii kehittämään ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojaan digitaalisessa oppmisympäristössä ja argumentoimaan käsityksiään lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen teemoista.

Opintojaksolla tarkastellaan lapsuuden ja nuorisotutkimuksen traditioita ja yhteiskunnallisia kysymyksiä. Opintojaksossa lasten ja nuorten asemaa, toimintaa ja kansalaisuutta koskevaa tutkimusta tarkastellaan kriittisesti. Yhteiskunnan toimintaa ja sen instituutioita arvioidaan suhteessa lapsiin ja nuoriin.

Oheislukemistoa:

Pekkarinen, Elina ja Vehkalahti, Kaisa: Johdanto: Instituutiot lapsuutta ja nuoruutta rakentamassa - lapset ja nuoret instituutioita uudistamassa. s.9-22 Teoksessa Pekkarinen, Elina, Vehkalahti, Kaisa & Myllyniemi, Sami (toim.) Lapset ja nuoret instituutioiden kehyksissä, Nuorten elinolot -vuosikirja 2012. Nuorisotutkimusverkosto, THL ja Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta

https://tietoanuorista.fi/wp-content/uploads/2013/05/elinolot-vuosikirja-2012.pdf

Shane Blackman: Youth Subcultural Theory: A Critical Engamemt with the Concept, its Origins and Politics, from the Chicago School to Postmodernism. Journal of Youth Studies, 1/2005.

Tarja Tolonen: Yhteiskuntaluokan ja paikallisuuden merkitys nuorten ryhmien ja tyylien muotoutumisessa. Nuorisotutkimus 2/2010.

Lisäksi opetuksen yhteydessä annettava kirjallisuus.

Asteikolla 0-5.

Verkkokurssi järjestetään oppimisympäristö Moodlessa 18.1-1.3.21. Huom! Kurssin aikataulua ja päivitetty 4.12.20. Kurssin suoritukseen kuuluu luentotallenteita, verkkotehtäviä ja essee. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan Moodlessa. Moodle aukeaa 18.1.21.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman järjestämälle kurssille.

Opintojakso on osa Lapsuuden- ja nuorisotutkimuksen 15 op opintoja.