Opetus

Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Sosiologian tutkimusalueet, lv 2020-2021 5 Cr Verkkokurssi 26.10.2020 - 9.5.2021 Helsinki Avoin yliopisto
Sosiologian tutkimusalueet, kesä 5 Cr Verkkokurssi 3.5.2021 - 31.8.2021 Helsinki Avoin yliopisto
Nimi Op Opiskelumuoto Aika Paikkakunta Järjestäjä
Sosiologian tutkimusalueet, kesä 2020 5 Cr Kurssi 1.6.2020 - 31.8.2020 Helsinki Avoin yliopisto
Sosiologian tutkimusalueet, Examinarium-tentti lkv 2019-20 5 Cr Kurssi 29.10.2019 - 21.4.2020 Helsinki Avoin yliopisto
Sosiologian tutkimusalueet, Examinarium-tentti kesä 2019 5 Cr Kurssi 6.5.2019 - 13.6.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Sosiologian tutkimusalueet, Examinarium-tentti lkv 2018-19 5 Cr Kurssi 3.9.2018 - 30.4.2019 Helsinki Avoin yliopisto
Sosiologian tutkimusalueet, Examinarium-tentti kesä 2018 5 Cr Kurssi 2.5.2018 - 31.8.2018 Helsinki Avoin yliopisto
Sosiologian tutkimusalueet, Examinarium-tentti lkv 2017-18 5 Cr Kurssi 2.10.2017 - 31.5.2018 Helsinki Avoin yliopisto

Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen

Suositeltavat edeltävät opintojaksot: AYSOSK-104/SOSK-104 Sosiaaliset maailmat - johdatus sosiologiaan 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi tunnistat sosiologian keskeiset tutkimusalueet. Ymmärrät käsitteellisen työskentelyn merkityksen empiiriselle tutkimukselle ja tunnistat, miten yhteiskunnallisesta ilmiöstä kehkeytyy sosiologinen tutkimusongelma. Lisäksi harjaannut tiedon jäsentämisessä, akateemisessa kirjoittamisessa ja esiintymistaidoissa.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään sosiologian keskeisiin tutkimusaloihin ja niiden tyypillisiin kysymyksenasetteluihin. Tutkimusalojen käsittelemisen lisäksi kurssin aikana etsitään akateemisista tietokannoista tutkimusaloihin liittyviä empiirisiä tutkimusartikkeleita.

Oppimateriaali

Erola, Jani (toim.) (2010). Luokaton Suomi? Yhteiskuntaluokat 2000-luvun Suomessa. Helsinki:Gaudeamus.
Julkunen, Raija (2010). Sukupuolen järjestykset ja tasa-arvon paradoksit. Tampere: Vastapaino.
Martikainen, Tuomas, Saukkonen, Pasi, Säävälä, Minna. (toim.) (2013). Muuttajat. Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Helsinki: Gaudeamus. (ei lukuja 8, 10, 12.)

Arviointimenetelmät ja -kriteerit

Asteikolla 0 - 5

Yhteydet muihin opintojaksoihin

Opintojakso on valinnainen osa Sosiaalitieteiden aineopintoja, 35 op -opintokokonaisuutta.