Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Huom! Helsingin yliopiston koulutusohjelmien perustutkinto-opiskelijat (EI koske sosiaalitieteiden koulutusohjelman opiskelijoita). Avoin yliopisto järjestää tämän jakson opetuksen läsnä oleville koulutusohjelmien perustutkinto-opiskelijoille (POISLUKIEN sosiaalitieteiden koulutusohjelman opiskelijat). Opetus on maksutonta ja kiintiö tutkinto-opiskelijoille on 60 paikkaa. Opintojaksolle ilmoittaudutaan ylhäällä olevasta Ilmoittaudu –painikkeesta (ei WebOodissa). Ilmoittautuminen maksuttomille kiintiöpaikoille alkaa 16.8.2018 klo 10.00 ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kurssi sopii kaikille sosiologian nykytutkimuksesta kiinnostuneille opiskelijoille.

AYSOSK-104/SOSK-104 Sosiaaliset maailmat

Opintojakson suoritettuasi tunnistat sosiologian keskeiset tutkimusalueet. Ymmärrät käsitteellisen työskentelyn merkityksen empiiriselle tutkimukselle ja tunnistat, miten yhteiskunnallisesta ilmiöstä kehkeytyy sosiologinen tutkimusongelma.

Opintojaksolla perehdytään sosiologian keskeisiin tutkimusaloihin ja niiden tyypillisiin kysymyksenasetteluihin sekä sosiologian tutkimusalueita esittelevään ajankohtaiseen kirjallisuuteen.

Examinarium -tentissä:
Erola, Jani (toim.) (2010). Luokaton Suomi? Yhteiskuntaluokat 2000-luvun Suomessa. Helsinki:Gaudeamus.
Julkunen, Raija (2010). Sukupuolen järjestykset ja tasa-arvon paradoksit. Tampere:Vastapaino.
Martikainen, Tuomas, Saukkonen, Pasi, Säävälä, Minna. (toim.) (2013). Muuttajat. Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Helsinki: Gaudeamus. (ei lukuja 8, 10, 12.)

Asteikolla 0 - 5

Suoritustapa:
Examinarium-tentti

Examinarium-tentin voi suorittaa seuraavilla aikaväleillä:
29.10. - 9.11.2018
5.2. - 24.2.2019
3.4. - 21.4.2019

Tenttiajan voi varata korkeintaan 6 viikon päähän. Opinto-oikeuteen kuuluu kolme tenttikertaa.

1. Ilmoittaudu ensin Avoimen yliopiston järjestämälle kurssille opinto-ohjelmassa olevan Ilmoittaudu-painikkeen kautta.
HUOM! Myös yliopiston perustutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat tätä kautta (ei WebOodin kautta).

2. Varaa tenttiaika ja -paikka Examinariumista
HUOM! Tenttiajan ja -paikan varaaminen on mahdollista vasta seuraavana päivänä kurssille ilmoittautumisesta. HUOM! Tenttiajan voi varata korkeintaan 6 viikon päähän.

Examinarium-ohjeet opiskelijalle

Opettaja, yliopistonlehtori Maaria Linko on tehnyt tentin lukuun tukevaa materiaalia opintojakson Moodleen. Moodlen Foorumilla voit kysyä myös opettajalta tenttiin liittyvistä asioista.

Linkin ja kurssiavaimen Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Examinarium on tila, jossa voit käydä tenttimässä haluamanasi ajankohtana tentin, jonka opettaja on etukäteen tehnyt tenttijärjestelmään. Tenttitilassa on tietokoneita tenttikysymyksiin vastaamiseen ja tallentava tenttivalvonta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on sosiologian opintosuuntakohtaisia opintoja (yksittäinen opintojakso, ei kuulu kokonaisuuteen).