Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Huom! Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat (Ei koske sosiaalitieteiden koulutusohjelman opiskelijoita) Avoin yliopisto järjestää opetusta läsnä oleville muiden kuin sosiaalitieteiden koulutusohjelman perustutkinto-opiskelijoille. Opetus on maksutonta ja kiintiö on 20 paikkaa. Opintojaksolle ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston kurssisivun kautta kohdasta Ilmoittaudu (ei WebOodissa).

Ilmoittautuminen alkaa pääsääntöisesti 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Suositeltavat edeltävät opintojaksot: AYSOSK-104/SOSK-104 Sosiaaliset maailmat - johdatus sosiologiaan 5 op

Opintojakson suoritettuasi tunnistat sosiologian keskeiset tutkimusalueet. Ymmärrät käsitteellisen työskentelyn merkityksen empiiriselle tutkimukselle ja tunnistat, miten yhteiskunnallisesta ilmiöstä kehkeytyy sosiologinen tutkimusongelma. Lisäksi harjaannut tiedon jäsentämisessä, akateemisessa kirjoittamisessa ja esiintymistaidoissa.

Opintojaksolla perehdytään sosiologian keskeisiin tutkimusaloihin ja niiden tyypillisiin kysymyksenasetteluihin. Tutkimusalojen käsittelemisen lisäksi kurssin aikana etsitään akateemisista tietokannoista tutkimusaloihin liittyviä empiirisiä tutkimusartikkeleita.

Erola, Jani (toim.) (2010). Luokaton Suomi? Yhteiskuntaluokat 2000-luvun Suomessa. Helsinki:Gaudeamus.
Julkunen, Raija (2010). Sukupuolen järjestykset ja tasa-arvon paradoksit. Tampere: Vastapaino.
Martikainen, Tuomas, Saukkonen, Pasi, Säävälä, Minna. (toim.) (2013). Muuttajat. Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta. Helsinki: Gaudeamus. (ei lukuja 8, 10, 12.)

Asteikolla 0 - 5

Suoritustapa: Esseesuoritus (päivitetty 27.8.2020)

Kurssilla kirjoitettava essee on 2500–3500 sanaa pitkä. Tarkempi esseeohjeistus on jakson Moodlessa, joka avautuu 26.10. opiskelijoille.

Opettaja ei arvioi esseitä läpi kesän vaan hänellä on 4 tarkastuspistettä, johon mennessä palautetut esseet hän arvioi.

Päivämäärät ovat:
1.12.2020
TAI
31.1.2021
TAI
8.4.2021
TAI
9.5.2021 (tämä on myös viimeinen palautuspäivä esseelle)

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.