Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Huom! Helsingin yliopiston koulutusohjelmien perustutkinto-opiskelijat (EI koske sosiaalitieteiden koulutusohjelman opiskelijoita). Avoin yliopisto järjestää tämän jakson opetuksen läsnä oleville koulutusohjelmien perustutkinto-opiskelijoille (POISLUKIEN sosiaalitieteiden koulutusohjelman opiskelijat). Opetus on maksutonta ja kiintiö tutkinto-opiskelijoille on 60 paikkaa. Opintojaksolle ilmoittaudutaan ylhäällä olevasta Ilmoittaudu –painikkeesta (ei WebOodissa).

Ilmoittautuminen maksuttomille kiintiöpaikoille alkaa 16.8.2018 klo 10.00 ja paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

AYSOSK-104/SOSK-104 Sosiaaliset maailmat

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät teorian aseman sosiologisessa tutkimuksessa. Pystyt erottamaan sosiologisen tutkimusteorian yleisestä yhteiskuntateoriasta ja aikalaisdiagnoosista. Tunnistat teorian kolme keskeistä tehtävää: toimia välineenä tutkimuskohteen jäsentämiseen, esittää empiirisiä väitteitä kohteesta ja menetelmällinen pohdinta. Ymmärrät sosiologisen teorian erilaiset tehtävät ja kuinka teorioita voidaan arvioida suhteessa näihin tehtäviin. Olet tutustunut esimerkkeihin ajankohtaisista sosiologisista teoreettisista lähestymistavoista.

Jaksossa tutustutaan sosiologiseen teoreettiseen keskusteluun ja teorian erilaisiin tehtäviin sosiologiassa. Jaksossa käsitellään mm. teoriaa yleisenä yhteiskuntateoriana, aikalaisanalyysina, jotakin sosiaalista ilmiötä koskevan selittävänä hypoteesina ja metodologisena pohdintana. Jakson painopiste on sosiologisessa nykykeskustelussa.

1) Baert, Patrick, Silva, Filipe Carreira da (2010). Social Theory in the Twentieth Century and
Beyond. Cambridge: Polity.
2) Heiskala, Risto (2000). Toiminta, tapa ja rakenne. Helsinki: Gaudeamus.

Asteikolla 0 - 5

Examinarium-tentti tulee suorittaa aikavälillä 1.10.2018-29.3.2019. Jakson opinto-oikeuteen kuuluu 3 tenttikertaa.

Examinarium on tila, jossa voit käydä tenttimässä haluamanasi ajankohtana tentin, jonka opettaja on etukäteen tehnyt tenttijärjestelmään. Tenttitilassa on tietokoneita tenttikysymyksiin vastaamiseen ja tallentava tenttivalvonta.

1. Ilmoittaudu ensin Avoimen yliopiston järjestämälle kurssille opinto-ohjelmassa olevan Ilmoittaudu-painikkeen kautta.
HUOM! Myös yliopiston perustutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat tätä kautta (ei WebOodin kautta).

2. Varaa tenttiaika ja -paikka Examinariumista
HUOM! Tenttiajan ja -paikan varaaminen on mahdollista vasta seuraavana päivänä kurssille ilmoittautumisesta. HUOM! Tenttiajan voi varata korkeintaan 6 viikon päähän.

Examinarium-ohjeet opiskelijalle

Opettaja on tehnyt kaksi tenttiin valmistavaa ja lukutyötä tukevaa tallennetta. Tallenteiden kuunteleminen on vapaaehtoista. Tenttikysymykset tulevat kirjoista.

Kummassakin tallenteessa on sekä PowerPoint-kalvoja että puhuttua selostusta. Ensimmäisessä osiossa avataan opintojaksoa yleisesti ja selvitetään sosiologisen (yleisen) teorian merkitystä sosiologialle. Tavoitteena on luoda ymmärrys teorian merkityksestä ja paikasta tärkeänä osana sosiologiaa. Tenttiin valmistautuminen on mielekkäämpää kun ymmärtää miksi opiskeltava asia on tärkeää ja olennaista. Toisessa osiossa esitellään tentittävät teokset sekä käydään lyhyesti läpi itse tenttiä. Mukana on myös lukemiseen liittyviä vinkkejä.

Linkin ja kurssiavaimen Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on sosiologian opintosuuntakohtaisia opintoja (yksittäinen opintojakso, ei kuulu kokonaisuuteen).