Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Jakson Examinarium-tentit peruttu 18.3. alkaen. Korvaava suoritustapa ovat kirjoitustehtävät, lisätiedot kurssikuvauksesta.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Huom! Helsingin yliopiston koulutusohjelmien perustutkinto-opiskelijat (EI koske sosiaalitieteiden koulutusohjelman opiskelijoita). Avoin yliopisto järjestää tämän jakson opetuksen läsnä oleville koulutusohjelmien perustutkinto-opiskelijoille (POISLUKIEN sosiaalitieteiden koulutusohjelman opiskelijat). Opetus on maksutonta ja kiintiö tutkinto-opiskelijoille on 40 paikkaa. Opintojaksolle ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston kurssisivun kautta kohdasta Ilmoittaudu (ei WebOodissa).

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

AYSOSK-104/SOSK-104 Sosiaaliset maailmat

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät teorian aseman sosiologisessa tutkimuksessa. Pystyt erottamaan sosiologisen tutkimusteorian yleisestä yhteiskuntateoriasta ja aikalaisdiagnoosista. Tunnistat teorian kolme keskeistä tehtävää: toimia välineenä tutkimuskohteen jäsentämiseen, esittää empiirisiä väitteitä kohteesta ja menetelmällinen pohdinta. Ymmärrät sosiologisen teorian erilaiset tehtävät ja kuinka teorioita voidaan arvioida suhteessa näihin tehtäviin. Olet tutustunut esimerkkeihin ajankohtaisista sosiologisista teoreettisista lähestymistavoista.

Jaksossa tutustutaan sosiologiseen teoreettiseen keskusteluun ja teorian erilaisiin tehtäviin sosiologiassa. Jaksossa käsitellään mm. teoriaa yleisenä yhteiskuntateoriana, aikalaisanalyysina, jotakin sosiaalista ilmiötä koskevan selittävänä hypoteesina ja metodologisena pohdintana. Jakson painopiste on sosiologisessa nykykeskustelussa.

1) Baert, Patrick, Silva, Filipe Carreira da (2010). Social Theory in the Twentieth Century and
Beyond. Cambridge: Polity.
2) Heiskala, Risto (2000). Toiminta, tapa ja rakenne. Helsinki: Gaudeamus.

Asteikolla 0 - 5

Suoritustapa 18.3.-29.3.2020: Kirjoitustehtävät

Examinarium-tentit peruttu 18.3. alkaen koronavirustilanteen takia. Valtiotieteellisessä tiedekunnassa ei järjestetä Examinarium-tenttejä, joten opintojakso suoritetaan kirjoitustehtävillä. Tehtäviä on yhteensä kuusi (6), kolme kummastakin tenttiteoksesta. Kaikki tehtävät on palautettava Moodleen opintojakson loppuun, 29.3. mennessä. Moodlen palautuslaatikko menee kiinni 29.3. klo 23.59 eikä tehtäviä voi enää tämän jälkeen palauttaa.

Suoritustapa aikavälillä 1.10.2019-17.3.2020: Examinarium-tentti

Examinarium-tentti tulee suorittaa aikavälillä 1.10.2019-17.3.2020.

Jakson opinto-oikeuteen kuuluu 3 tenttikertaa. Pystyt ilmoittautumaan seuraavaan tenttikertaan vasta sen jälkeen kun edellinen tentti on arvioitu.

Tentaattori, VTT Mikko Virtanen on tehnyt tentin lukuun tukevaa materiaalia opintojakson Moodleen. Moodlen Foorumilla voit kysyä myös opettajalta tenttiin liittyvistä asioista.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Examinarium on sähköinen tenttijärjestelmä, jossa opiskelija voi tenttiä haluamanaan ajankohtana tentin, jonka opettaja on etukäteen tehnyt järjestelmään. Tenttiminen tapahtuu erillisissä tenttitiloissa, joissa on tietokone tentin tekoon ja tallentava tenttivalvonta.

Opintojakso on sosiologian opintosuuntakohtaisia opintoja (yksittäinen opintojakso, ei kuulu kokonaisuuteen).