Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja. Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Kurssille ilmoittautuminen on päättynyt.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

AYSOSK-102 Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus tai aiemmin suoritettu Sosiaalipsykologian johdantokurssi

Opintojakson käytyään opiskelija tutustuu erilaisiin ryhmäprosesseihin ja ryhmien välisiin suhteisiin liittyviin teorioihin ja lähestymistapoihin sekä niihin perustuviin tutkimustuloksiin ja oppii suhteuttamaan niitä toisiinsa ja arvioimaan niitä kriittisesti.

Opintojaksolla perehdytään sosiaalipsykologian eri tutkimusperinteisiin ja lähestymistapoihin ja opitaan hahmottamaan sosiaalipsykologisia tutkimuskysymyksiä esimerkiksi sosiaalisen identiteetin, enemmistö-vähemmistösuhteiden, sosiaalisen vaikuttamisen tai ryhmäsuhteiden tutkimusalueilla. Lisäksi pohditaan näiden kysymysten merkitystä ajankohtaisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisussa.

Kurssikirjallisuus on saatavilla Moodle-kurssiympäristössä, joka avautuu 23.4.19. Kurssin yhteinen työskentely käynnistyy 2.5., mutta jo viikoilla 17-18 opiskelijoiden edellytetään tutustuvan kolmeen kurssin pohjana olevaan tekstiin:

Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), The social psychology of intergroup relations (pp. 33–47). Monterey, CA: Brooks/Cole.

Hornsey, M. J. (2008). Social identity theory and self‐categorization theory: A historical review. Social and Personality Psychology Compass, 2(1), 204-222.

Turner, J. C., & Reynolds, K. J. (2001). The social identity perspective in intergroup relations: Theories, themes, and controversies. Blackwell handbook of social psychology: Intergroup processes, 4, 133-152.

Mikäli opiskelija haluaa aloittaa materiaaleihin tutustumisen jo aiemmin, hän voi aloittaa Tajfelin & Turnerin tekstistä, joka löytyy avoimesti verkosta (linkki: http://www.ark143.org/wordpress2/wp-content/uploads/2013/05/Tajfel-Turner-1979-An-Integrative-Theory-of-Intergroup-Conflict.pdf) .

Kurssin alussa opiskelija saa formatiivisen arvion kurssin pohjana toimivien tekstien hallinnasta, ja kurssin aikana annetaan yhteispalautetta verkkokeskustelutehtävien pohjalta. Kurssin arvosana (asteikolla 0-5) perustuu yksilötyönä kirjoitettavaan loppuesseeseen.

Verkkokurssin työskentely ajoittuu 2.5.-9.6.2019 väliselle ajalle.

Kurssi suoritetaan:

  • lukemalla kahdeksan tieteellistä englanninkielistä artikkelia, joista kolmeen perehdytään itsenäisesti jo ennakkoon (ks.yllä);
  • perehtymällä kurssin sisältöjä käsitteleviin opetustallenteisiin
  • tekemällä kunkin viikon teemaan liittyvän monivalinta- tai verkkokeskustelutehtävän sekä;
  • kirjoittamalla kokoavan aineistopohjaisen loppuesseen (4 sivua), johon kurssiarviointi perustuu.

Kurssi on luonteeltaan intensiivinen ja osallistuminen edellyttää kurssi aikatauluihin sitoutumista.
Loppuesseen palautus on 9.6.19. (uusintamahdollisuus 1.8.19)

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 23.4.19. Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.