Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja. Huom! Helsingin yliopiston koulutusohjelmien perustutkinto-opiskelijat (EI koske sosiaalitieteiden koulutusohjelman opiskelijoita). Avoin yliopisto järjestää opetusta läsnä oleville koulutusohjelmien perustutkinto-opiskelijoille (POISLUKIEN sosiaalitieteiden koulutusohjelman opiskelijat). Opetus on maksutonta ja kiintiö on 20 paikkaa. Opintojaksolle ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston kurssisivun kautta kohdasta Ilmoittaudu (ei WebOodissa). Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Kurssille ilmoittautuminen on päättynyt.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

AYSOSK-102 Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus tai aiemmin suoritettu Sosiaalipsykologian johdantokurssi

Opintojakson käytyään opiskelija tutustuu erilaisiin ryhmäprosesseihin ja ryhmien välisiin suhteisiin liittyviin teorioihin ja lähestymistapoihin sekä niihin perustuviin tutkimustuloksiin ja oppii suhteuttamaan niitä toisiinsa ja arvioimaan niitä kriittisesti.

Opintojaksolla perehdytään sosiaalipsykologian eri tutkimusperinteisiin ja lähestymistapoihin ja opitaan hahmottamaan sosiaalipsykologisia tutkimuskysymyksiä esimerkiksi sosiaalisen identiteetin, enemmistö-vähemmistösuhteiden, sosiaalisen vaikuttamisen tai ryhmäsuhteiden tutkimusalueilla. Lisäksi pohditaan näiden kysymysten merkitystä ajankohtaisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisussa.

Kurssin yhteinen työskentely käynnistyy 28.10., mutta kurssikirjallisuus on saatavilla Moodle-kurssiympäristöstä jo 14.10. Opiskelijoiden edellytetään perehtyvän jo ensimmäisen kurssiviikon loppuun mennessä kolmeen kurssin pohjana toimivaan tekstiin:

Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), The social psychology of intergroup relations (pp. 33–47). Monterey, CA: Brooks/Cole.

Hornsey, M. J. (2008). Social identity theory and self‐categorization theory: A historical review. Social and Personality Psychology Compass, 2(1), 204-222.

Turner, J. C., & Reynolds, K. J. (2001). The social identity perspective in intergroup relations: Theories, themes, and controversies. Blackwell handbook of social psychology: Intergroup processes, 4, 133-152.

Mikäli opiskelija haluaa aloittaa materiaaleihin tutustumisen jo aiemmin, hän voi aloittaa Tajfelin & Turnerin tekstistä, joka löytyy avoimesti verkosta (linkki: http://www.ark143.org/wordpress2/wp-content/uploads/2013/05/Tajfel-Turner-1979-An-Integrative-Theory-of-Intergroup-Conflict.pdf) .

Kurssin alussa opiskelija saa arvion kurssin pohjana toimivien tekstien hallinnasta, ja kurssin aikana annetaan yhteispalautetta verkkokeskustelutehtävien pohjalta. Kurssin arvosana (asteikolla 0-5) perustuu yksilötyönä kirjoitettavaan loppuesseeseen. Esseen arviointikriteerit ovat etukäteen nähtävillä kurssin Moodle-ympäristössä.

Verkkokurssin työskentely ajoittuu 28.10-15.12.2019 väliselle ajalle. Kurssin aikana järjestetään 1-2 vapaaehtoista, vapaamuotoista ryhmätapaamista opettajan kanssa: tästä sovitaan tarkemmin kurssin alkaessa.

Kurssi suoritetaan:

  • lukemalla kahdeksan tieteellistä englanninkielistä artikkelia, joista kolmeen perehdytään itsenäisesti jo kurssin alkuun mennessä (ks.yllä);
  • perehtymällä kurssin sisältöjä käsitteleviin opetustallenteisiin
  • tekemällä kunkin viikon teemaan liittyvän monivalinta-, verkkokeskustelu- tai tiedonhankintatehtävän sekä;
  • kirjoittamalla kokoavan aineistopohjaisen loppuesseen (4 sivua), johon kurssiarviointi perustuu.

Kurssi on luonteeltaan intensiivinen ja osallistuminen edellyttää kurssi aikatauluihin sitoutumista.
Loppuesseen palautus on 15.12.19. (uusintamahdollisuus 27.1.20, päivitetty 9.10.19)

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 14.10.19. Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.