Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Huom! Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat (ei koske sosiaalitieteiden koulutusohjelman opiskelijoita). Avoin yliopisto järjestää opetusta läsnä oleville muiden kuin sosiaalitieteiden koulutusohjelman perustutkinto-opiskelijoille. Opetus on maksutonta ja kiintiö on 20 paikkaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintojaksolle ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston kurssisivun kautta (ei WebOodissa).

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kurssi sopii kaikille ryhmäprosesseista ja ryhmien välisistä suhteista kiinnostuneille

Suositellaan, että AYSOSK-102 Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus ja AYSOSK-202 Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia on suoritettu ennen kurssille osallistumista.

Opintojakson käytyään opiskelija tutustuu sosiaalipsykologisessa tutkimuksessa vallitseviin teorioihin ja lähestymistapoihin, joilla pyritään kuvaamaan ja selittämään ryhmäprosessien ja ryhmien välisten suhteiden sosiaalista rakentumista. Opiskelija oppii tunnistamaan erilaisia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa läsnäolevia ryhmäprosesseja (ryhmäsamaistuminen, ryhmänormit, ryhmäitsetunto, ryhmäkäyttäytyminen, vaikuttaminen) sekä ymmärtämään ryhmien välistä dynamiikkaa eri teorioiden ja lähestymistapojen avulla. Opiskelija tutustuu alan viimeaikaisimpiin empiirisiin tutkimuksiin ja samalla harjaantuu tieteellisten tekstien kriittisessä lukutaidossaan. Hän oppii käsitteellistämään ja selittämään ajankohtaisia, ryhmien välistä solidaarisuutta vs. kilpailua ja syrjintää ilmentäviä yhteiskunnallisia tapahtumia ja ilmiöitä.

Opintojaksolla perehdytään sosiaalipsykologisiin ryhmäprosesseja ja ryhmien välisiä suhteita tarkasteleviin eri tutkimusperinteisiin ja lähestymistapoihin ja opitaan hahmottamaan ryhmien sisäistä ja välistä dynamiikkaa esimerkiksi sosiaalisen identiteetin, sosiaalisen vaikuttamisen tai ennakkoluulojen ja syrjinnän teorioiden avulla. Lisäksi tutustutaan teorioihin ja tutkimuksiin, joilla pyritään selittämään sosiaalista muutosta ja löytämään tapoja vaikuttaa ryhmäsuhteiden dynamiikkaan. Opintojaksolla myös pohditaan näiden kysymysten merkitystä ja tieteellistä potentiaalia ajankohtaisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisussa.

Kurssin kirjallisuus ilmoitetaan Moodlessa.

Asteikolla 0 - 5.

Verkkokurssi ajoittu 26.10-13.12.20 väliselle ajalle. Kurssin suoritukseen kuuluu luentotallenteet, 8 artikkelia ja niihin liittyvät tehtävät ja loppuessee. Kurssin suorittaminen edellyttää viikoittaiseen aikatauluun sitoutumista. Tehtävien palautuspäivät ilmoitetetaan Moodlessa.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa 26.10.20.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso on osa Sosiaalitieteiden aineopintoja 35 op.