Kuva: Pixabay

Asenteet sosiaalipsykologisena ilmiönä

Millainen on vuorovaikutus asenteiden ja käyttäytymisen välillä? Kuinka asenteisiin voidaan vaikuttaa?

Kurssi tutustuttaa keskeisiin asenteita selittäviin teorioihin. Opit myös motivaation ja toiminnan säätelyn roolista käyttäytymisessä. Kurssilla saat sosiaalipsykologisia näkökulmia interventioihin ja ihmisten käyttäytymisen muuttamiseen tähtääviin ohjelmiin.

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja. Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kurssi sopii käyttäytymisen muutoksen sosiaalipsykologisista prosesseista ja interventioiden suunnittelusta kiinnostuneille.

AYSOSK-102 Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus tai aiemmin suoritettu Sosiaalipsykologian johdantokurssi.

Opiskelija on tutustunut asenteisiin liittyviin käsitteisiin, keskeisiin asenteita selittäviin teorioihin, sekä asenteisiin vaikuttamiseen. Opiskelija osaa suhteuttaa miten asenteet, motivaatio, ja toiminnan säätely ovat yhteydessä käyttäytymiseen. Opiskelija ymmärtää miten teoreettisia käsitteitä on sovellettu käyttäytymisen muutokseen tähtäävissä ohjelmissa ja interventioissa.

Keskeisinä sisältöinä ovat suunnitellun toiminnan teoria (Ajzen & Fishbein), pystyvyyskäsitykset (Bandura), toiminnan säätelyyn liittyvät teoriat (self-regulation), motivaatio sekä suostuttelu. Lisäksi, miten näitä käsitteitä ja teorioita voidaan hyödyntää käyttäytymisen muuttamisessa.

Fishbein M & Ajzen I (2010). Predicting and Changing Behavior: The Reasoned Action Approach. Psychology Press. Lisäksi opintojaksolla annettava oheiskirjallisuus.

Asteikolla 0-5. Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää pohdintatehtävien ja reflektioesseen tekemistä annetuissa aikarajoissa sekä yhden reflektioesseen vertaisarviointia.

Kurssin suoritukseen kuuluu luentotallenteet, pohdintatehtäviä, ryhmäkeskusteluja, reflektioessee.

Verkkokurssi ajoituu 12.8-30.9.19 väliselle ajalle. Kurssi koostuu teemaviikoista. Kunkin teemaviikon aikana luetaan itsenäisesti teemaan liittyvä kirjallisuus ja tehdään kirjallisuuteen perustuva pohdintatehtävä. Pohdintatehtävät ovat viikosta riippuen joko lyhyitä kirjallisia töitä tai ryhmäkeskusteluja. Pohdintatehtävien pohjalta työstetään reflektioesseetä, jonka ensimmäinen versio palautetaan kurssin puolivälissä ja lopullinen versio kurssin lopussa. Kukin opiskelija vertaisarvioi yhden reflektioesseen.

Opettaja ilmoittaa kunkin teemaviikon aikana luettavan kirjallisuuden verkkokurssin alussa.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa 12.8.19.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.