Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Huom! Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat (ei koske sosiaalitieteiden koulutusohjelman opiskelijoita). Avoin yliopisto järjestää opetusta läsnä oleville muiden kuin sosiaalitieteiden koulutusohjelman perustutkinto-opiskelijoille. Opetus on maksutonta ja kiintiö on 20 paikkaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintojaksolle ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston kurssisivun kautta (ei WebOodissa).

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Kurssi sopii käyttäytymisen muutoksen sosiaalipsykologisista prosesseista ja interventioiden suunnittelusta kiinnostuneille.

Suositellaan, että AYSOSK-102 Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus ja AYSOSK-202 Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia on suoritettu ennen opintojaksolle osallistumista.

Opintojakson käytyään opiskelija tuntee keskeisiä asenteita, motivaatiota ja toimintaa selittäviä sosiaalipsykologisia teorioita. Opiskelija on tutustumalla alan empiirisiin tutkimuksiin harjaantunut tieteellisten tekstien kriittisessä lukutaidossa. Hän osaa käyttää sosiaalipsykologisia käsitteitä asenteisiin ja käyttäytymiseen liittyvien ilmiöiden jäsentämisessä.

Opintojaksolla perehdytään sosiaalipsykologisiin asenteita, motivaatiota ja käyttäytymistä tarkasteleviin tutkimusperinteisiin ja lähestymistapoihin. Opiskelijat oppivat esimerkiksi sosiaaliskognitiivisen teorian, järkeillyn toiminnan lähestymistavan, itsemääräämisteorian, itsesäätelyteorian, tottumusteorian tai muiden vastaavien keskeisten teorioiden ydinkäsitteet ja linjaukset. Lisäksi opiskelija tunnistaa, mitä vaikuttamisen keinoja eri teorioiden perusteella voidaan käytännön interventioissa hyödyntää. Opintojaksolla myös pohditaan, miten näitä teorioita voi hyödyntää organisaatioiden kehittämisessä tai ajankohtaisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisessa.

Fishbein M & Ajzen I (2010). Predicting and Changing Behavior: The Reasoned Action Approach. Psychology Press. Lisäksi opintojaksolla annettava oheiskirjallisuus.

Asteikolla 0-5. Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää pohdintatehtävien ja reflektioesseen tekemistä annetuissa aikarajoissa sekä yhden reflektioesseen vertaisarviointia.

Kurssin suoritukseen kuuluu luentotallenteet, pohdintatehtäviä, ryhmäkeskusteluja, reflektioessee.

Verkkokurssi ajoituu 18.1.-7.3.21 väliselle ajalle. Kurssi koostuu teemaviikoista. Kunkin teemaviikon aikana luetaan itsenäisesti teemaan liittyvä kirjallisuus ja tehdään kirjallisuuteen perustuva pohdintatehtävä. Pohdintatehtävät ovat viikosta riippuen joko lyhyitä kirjallisia töitä tai ryhmäkeskusteluja. Pohdintatehtävien pohjalta työstetään reflektioesseetä, jonka ensimmäinen versio palautetaan kurssin puolivälissä ja lopullinen versio kurssin lopussa. Kukin opiskelija vertaisarvioi yhden reflektioesseen. Kurssin suorittaminen edelyyttää sitoutumista viikoittaiseen aikatauluun.

Opettaja ilmoittaa kunkin teemaviikon aikana luettavan kirjallisuuden verkkokurssin alussa.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa 18.1.21.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on osa Sosiaalitieteiden aineopintoja 35 op.