Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Aikataulu

Tästä osiosta löydät kurssin opetusaikataulun. Tarkista mahdolliset muut aikataulut kuvauksesta.

PäivämääräAikaOpetuspaikka
Ti 30.10.2018
17:00 - 18:30
Ti 6.11.2018
17:00 - 18:30
Ti 13.11.2018
17:00 - 18:30
Ti 20.11.2018
17:00 - 18:30
Ti 27.11.2018
17:00 - 18:30
Ti 4.12.2018
17:00 - 18:30

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Huom! Helsingin yliopiston koulutusohjelmien perustutkinto-opiskelijat (EI koske sosiaalitieteiden koulutusohjelman opiskelijoita). Avoin yliopisto järjestää opetusta läsnä oleville koulutusohjelmien perustutkinto-opiskelijoille (POISLUKIEN sosiaalitieteiden koulutusohjelman opiskelijat). Opetus on maksutonta ja kiintiö on 10 paikkaa. Opintojaksolle ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston kurssisivun kautta kohdasta Ilmoittaudu (ei WebOodissa). Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

AYSOSK-102 Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus tai aiemmin suoritettu Sosiaalipsykologian johdantokurssi.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tiedon, erityisesti arkitiedon, erityispiirteitä ja sen muodostumisen perusprosesseja niin yksilö-, ryhmä-, yhteisö- kuin kulttuurisella tasolla. Opiskelija oppii ja harjaantuu sellaisiin akateemisiin perustaitoihin kuin hyvään kirjalliseen esittämiseen ja hyvään argumentointiin.

Opintojaksolla perehdytään tiedon, erityisesti arkitiedon, erityispiirteisiin ja sen muodostumisprosesseihin. Opintojaksolla tutustutaan alan tutkimustraditioihin huomioiden niin klassikkotutkimukset kuin uusimmat kehityskulut.

Pirttilä-Backman, A-M. & Ahola, S. (2016) Henkilökohtaiset tietokäsitykset ja yhteiset arkiteoriat. Teoksessa Kallio, E. (toim.). Ajattelun kehitys aikuisuudessa. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura, s. 135–153 (Kasvatusalan tutkimuksia; nro 71)
Sakki, I., Menard. R., Pirttilä-Backman, A-M (2017). Sosiaaliset representaatiot: yhteisön ja mielen välinen silta. Teoksessa Gronow, A. et al. (toim.) Ihmismielen sosiaalisuus. Gaudeamus.
Sakki, I., Mäkiniemi, J-P., Hakoköngäs, E. & Pirttilä-Backman, A-M. (2014) Miten tutkia sosiaalisia representaatioita? Julkaisussa: Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 51, 4, s. 317–329. Ja lisäksi muu täydentävä kirjallisuus, joka ilmoitetaan Moodlessa.

Asteikolla 0-5.

Kurssisuoritus koostuu viikoittaisesta kurssilukemiston lukemisesta, pienryhmätapaamisiin osallistumisesta (yhteensä 6 tapaamista), lukemiston kommentoinnista Moodlessa sekä lukemistoa hyödyntävän lopputyön kirjoittamisesta. Kurssin suorittaminen edellyttää säännöllistä osallistumista pienryhmätapaamisiin.

Huom! Ennen ensimmäistä pienryhmätapaamista tulee lukea (Pirttilä-Backman, A-M. & Ahola, S. [2016]: Henkilökohtaiset tietokäsitykset ja yhteiset arkiteoriat). Teoksessa Kallio, E. (toim.). Ajattelun kehitys aikuisuudessa. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura, s. 135–153 (Kasvatusalan tutkimuksia; nro 71)

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 22.10.18

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso on osa sosiaalipsykologian opintosuuntakohtaisia opintoja.