Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Huom! Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat (ei koske sosiaalitieteiden koulutusohjelman opiskelijoita). Avoin yliopisto järjestää opetusta läsnä oleville muiden kuin sosiaalitieteiden koulutusohjelman perustutkinto-opiskelijoille. Opetus on maksutonta ja kiintiö on 20 paikkaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintojaksolle ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston kurssisivun kautta (ei WebOodissa).

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Suositellaan, että AYSOSK-102 Sosiaalipsykologiset silmälasit, ensisovitus ja AYSOSK-202 Työelämän ja organisaatioiden sosiaalipsykologia on suoritettu ennen opintojaksolle osallistumista.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää arkitiedon, erityispiirteitä ja sen muodostumisen perusprosesseja niin yksilö-, ryhmä-, kuin yhteisötasolla sekä arkitiedon lähteiden historiallista muutosta ja muutoksen vaikutuksia tiedon muodostukseen. Opiskelija oppii ja harjaantuu sellaisiin akateemisiin perustaitoihin kuin hyvään kirjalliseen esittämiseen ja hyvään argumentointiin.

Opintojaksolla perehdytään arkitiedon muodostumiseen ja tietokamppailuihin erilaisissa konteksteissa. Arkitietoa tarkastellaan useasta näkökulmasta painottaen sosiaalisten representaatioiden näkökulmaa. Opintojaksolla tutustumaan niin klassikkotutkimuksiin kuin uusimpiin kehityskulkuihin (esim. sosiaalisen median mekanismit tiedot muodostuksessa).

Pirttilä-Backman, A-M. & Ahola, S. (2016) Henkilökohtaiset tietokäsitykset ja yhteiset arkiteoriat. Teoksessa Kallio, E. (toim.). Ajattelun kehitys aikuisuudessa. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura, s. 135–153 (Kasvatusalan tutkimuksia; nro 71)

Sakki, I., Menard. R., Pirttilä-Backman, A-M (2017). Sosiaaliset representaatiot: yhteisön ja mielen välinen silta. Teoksessa Gronow, A. et al. (toim.) Mielen sosiaalisuus. s. 104-129. Gaudeamus.

Sakki, I., Mäkiniemi, J-P., Hakoköngäs, E. & Pirttilä-Backman, A-M. (2014) Miten tutkia sosiaalisia representaatioita? Julkaisussa: Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 51, 4, s. 317–329.

Täydentävä kirjallisuus ilmoitetaan Moodlessa.

Asteikolla 0-5.

Verkkokurssi ajoittuu 18.1.-7.3.21 väliselle ajalle. Opiskelu koostuu videoitujen asiantuntijahaastatteluiden katsomisesta, kurssilukemiston lukemisesta, kirjallisista tehtävistä ja verkkokeskusteluista. Suuri osa haastatteluista ja osa kirjallisuudesta on englanniksi. Kurssi on mahdollista suorittaa kokonaan etäopintoina verkossa. Kurssi vaatii kuitenkin säännöllistä osallistumista, sillä kurssin aikana on useampia tehtävien palautuksia sekä verkkokeskusteluja muiden opiskelijoiden kanssa. Tarkemmat tiedot ilmoitetaan Moodlessa.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka avautuu jakson alkaessa 18.1.21.

Linkin ja kurssiavaimen oman opintojaksosi Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on osa Sosiaalitieteiden aineopintoja 35 op.