Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

AYSOSK-103/SOSK-103 Sosiaalityö tieteenalana ja käytäntönä

Opintojakson suoritettuasi tunnet keskeisten teorioiden historialliset lähtökohdat sekä merkitykset sosiaalityölle. Opit tarkastelemaan sosiaalista todellisuutta teoreettis-analyyttisesti. Opit ymmärtämään, miten teoreettisten mallien avulla voidaan jäsentää ja arvioida sosiaalityön ammatillista toimintaa ja sen yhteiskunnallista luonnetta.

Opiskelija tutustuu sosiaalityön keskeisiin teoreettisiin lähtökohtiin ja teoreettisen rooliin sosiaalityön ammattikäytännöissä ja tutkimuksessa. Opintojaksolla myös harjoitellaan sosiaalityön teoreettisen tiedon jäsentämistä sosiaalityössä.

Adams R, Dominelli L & Payne M: Critical Practice in Social Work.2009
Forte J A (ed.): An Introduction to Using Theory in Social Work Practice. Routledge 2014.
Payne, Malcolm. Modern Social Work Theory. 4th Edition. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 2014
Mäntysaari, Mikko & Pohjola, Anneli & Pösö, Tarja (toim.). Sosiaalityö ja teoria. Jyväskylä: PSkustannus. 2009

Asteikolla 0 - 5

Essee (3 teosta) ja opettajan ilmoittama lisämateriaali

Esseen palautuspäivät ovat:
1.12.2019
TAI
31.1.2020
TAI
8.4.2020

Opettaja ei arvioi esseitä näiden palautuspäivien välillä.

Essee on pituudeltaan 13 sivua. Essee kirjoitetaan sinulle tutusta tai itseäsi kiinnostavasta romaanista, (oma)elämäkerrasta tai elokuvasta, joka mielestäsi käsittelee sosiaalityön kannalta tärkeitä ihmiselämän ilmiöitä. Tarkastele valitsemassasi teoksessa esille tulevia elämäntarinoita ja muita ilmiöitä erilaisten teorioiden valossa. Tarkat ohjeet esseen kirjoittamiseen löytyvät Moodlesta.

Esseessä tulee hyödyntää ainakin kolmea tutkintovaatimuksissa mainittua kirjaa. Myös muuta kirjallisuutta voi käyttää, mutta tämä ei korvaa pakollista kirjallisuutta. Yksi osa kurssisuoritusta on sen suunnitteleminen, mitä kurssikirjoja ja niiden osia tarvitset hyvän esseen kirjoittamiseksi.

Opintojaksolla on käytössä oppimisympäristö Moodle, joka aukeaa viimeistään 2.9.2019.

Opintojakson ilmoittautuminen loppuu 8.3.2020, jotta sinulle jää riittävästi aikaa tehdä essee.

Jakson Moodle-sivulle kirjautuminen päättyy 15.3.2020, jonka jälkeen kirjautuminen ei ole enää mahdollista.

Yliopistonlehtori, VTT Maija Jäppiseltä voi kysyä neuvoa esseen kirjoittamiseen jakson Moodle-foorumilla (keskustelualue).

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.