Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Huom! Helsingin yliopiston koulutusohjelmien perustutkinto-opiskelijat (EI koske sosiaalitieteiden koulutusohjelman opiskelijoita). Avoin yliopisto järjestää opetusta läsnä oleville koulutusohjelmien perustutkinto-opiskelijoille (POISLUKIEN sosiaalitieteiden koulutusohjelman opiskelijat). Opetus on maksutonta ja kiintiö on 20 paikkaa. Opintojaksolle ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston kurssisivun kautta kohdasta Ilmoittaudu (ei WebOodissa). Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Opintojakso sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I: AYSOSK-105 Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä 5 op

Opintojakson suoritettuasi sinulla on käsitys yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta ja eroista liittyen erityisesti yhteiskuntaluokkiin, työmarkkinoihin ja terveyteen. Hallitset tieteellisen kirjoittamisen ja esseen tekemisen perusteet. Lisäksi harjoittelet tieteellistä opponointia ja itsenäistä tiedonhakua.

Yhteiskunnallisten erojen ja eriarvoisuuden teemat, joihin tutustutaan kirjallisuuden ja muun opetusmateriaalin avulla, osallistumalla verkkoseminaariin ja kirjoittamalla tieteellinen essee.

  • Laaksonen, Mikko & Silventoinen, Karri (toim.) (2011). Sosiaaliepidemiologia. Väestön terveyserot ja terveyteen vaikuttavat sosiaaliset tekijät. Helsinki: Gaudeamus.
  • Atkinson, Anthony B (2015). Inequality: What can be done? Harvard: Harvard University Press.
  • Mullainathan, S. & Sharif, E. (2013). Scarcity: Why having too little means so much. NY, Times Books.

Asteikolla 0-5.

Verkkokurssi ajoittuu aikavälille 13.1.-1.3.20. Kurssin tarkempi aikataulu kerrotaan Moodlessa. Kurssin suorittaminen edellyttää sitoutumista annettuun aikatauluun ja kurssin suorittaminen alkaa heti 13.1. Verkkokurssi rakentuu seuraavista elementeistä:

  • kirjallisuusseminaari
  • tieteellisen esseen kirjoittaminen
  • toisen opiskelijan esseen opponointi
  • kaikkien opiskelijoiden esseisiin tutustuminen ja niistä keskusteleminen

Opintojaksolla on käytössä verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu opintojakson alkaessa 13.1.20. Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso on osa sosiaalitieteiden koulutusohjelmaan kuuluvia yhteiskuntapolitiikan opintosuuntakohtaisia opintoja.