Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Ilmoittaudu
Moodle
Kirjaudu sisään nähdäksesi Moodlen kurssiavaimen.

Ilmoittautuminen ja opintomaksu

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Huom! Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijat (ei koske sosiaalitieteiden koulutusohjelman opiskelijoita). Avoin yliopisto järjestää opetusta läsnä oleville muiden kuin sosiaalitieteiden koulutusohjelman perustutkinto-opiskelijoille. Opetus on maksutonta ja kiintiö on 20 paikkaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintojaksolle ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston kurssisivun kautta (ei WebOodissa).

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Kuvaus

Sosiaalitieteiden opintokokonaisuus I: AYSOSK-105 Yhteiskuntapolitiikan kysymyksiä 5 op

Opiskelija ymmärtää yhteiskunnalliset erot ja eriarvoisuuden sekä niiden lähteet ja vaikutukset liittyen esimerkiksi yhteiskuntaluokkiin ja sosiaaliset kerrostumiin, työmarkkinoiden ja tulojen eroihin, terveyseroihin, alueelliseen segregaatioon ja oikeudenmukaisuuteen.

Opintojaksolla tutustutaan yhteiskunnallisten erojen ja eriarvoisuuden teemoihin opintojakson kirjallisuuden avulla.

Laaksonen, Mikko & Silventoinen, Karri (toim.) (2011). Sosiaaliepidemiologia. Väestön terveyserot ja terveyteen vaikuttavat sosiaaliset tekijät. Helsinki: Gaudeamus.

Atkinson, Anthony B (2015). Inequality: What can be done? Harvard: Harvard University Press.

Kvist, Jon, Fritzell Johan, Hvinden Björn & Kangas, Olli. (2011). Changing social equality: The Nordic welfare model in the 21st century. Bristol: Bristol University Press.

Asteikolla 0-5.

Examinarium tentti on muutettu verkkotentiksi.

Opintojakso suoritetaan verkkotentillä oppimisympäristö Moodlessa. Opinto-oikeuteen kuuluu kolme tenttikertaa. Valitse alla olevista tenttipäivistä.

Verkkotentit: ma 5.10.20 klo 17-20, ma 30.11.20 klo 17-20, ma 22.2.21 klo 17-20 ja ma 12.4.21 klo 17-20. Tentteihin ei tarvitse ilmoittautua.

Lisätietoa verkkotenteistä

Moodle aukeaa 1.10.20. Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla opinto-ohjelmaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Jos sinulla on tenttiin liittyviä erityisjärjestelytarpeita, ilmoita siitä heti opintojaksolle ilmoittautumisen jälkeen. Toimita samalla erityisjärjestelyjä varten kopio lääkärintodistuksesta tai erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunnosta osoitteeseen: specialneeds@helsinki.fi.

Opintojakso on osa sosiaalitieteiden aineopintoja 35 op.